Sponsors en vrienden bedankt!

Ondanks het feit dat het huis in Frankrijk gratis ter beschikking wordt gesteld en er (gedeeltelijk) gewerkt wordt met vrijwilligers zijn de jaarlijkse kosten van Les Vaux hoger dan de bijdragen van de gasten. Dat komt omdat die bijdrage zo laag mogelijk wordt gehouden om geen financiële drempel op te werpen voor deelname. Bovendien krijgen de mensen die geen tegemoetkoming krijgen van een verzekeraar in veel gevallen een bijdrage verstrekt uit het Les Vaux Steunfonds. Er is dus een tekort. Dit tekort wordt ook dit jaar voor een deel aangezuiverd door een bijdrage van onze vrienden. Wij ontvingen in totaal € 2560. Fantastisch! Samen met inkomsten van het symposium werd het jaar 2004 afgesloten met een klein positief saldo, zodat de continuïteit verzekerd is. Het bestuur hoopt dat de vrienden in 2005 door zullen gaan met hun steun en misschien iemand anders, een familielid, een kennis, ook bereid vinden om Les Vaux te steunen.

Vernieuwde website

De website is vernieuwd. Er is een nieuwe, overzichtelijke lay-out, die goed past bij de stichting. De belangrijkste wijziging is echter dat er nu een uitgebreid fotoboek op de site staat. Zo kan iedereen zien hoe het er in Les Vaux uitziet, hoe de kamers ingericht zijn, wat je te zien krijgt bij de wandelingen, welke maaltijden op tafel komen etc. Een andere belangrijke uitbreiding is de mogelijkheid vragen per e-mail te stellen aan mensen die een week hebben meegemaakt. Zo kun je uit de eerste hand horen hoe de week bevallen is en wat men er aan gehad heeft (en wat niet). Met die informatie uit de eerste hand kun je beter bepalen of Les Vaux je kan bieden waar je naar op zoek bent.

Verder is het mogelijk de documentaire ‘ J’aime la vie’ te bekijken.

Nieuwsbrief

Het jubileumjaar ligt al geruime tijd achter ons. Het is feestelijk afgesloten met het Symposium ´Betrokkenheid of afstand in de oncologische zorg?’ Voor Les Vaux was het een heel bijzondere dag, waarover u elders in de nieuwsbrief en op de website meer kunt lezen. Ook het verslag van 10 jaar Les Vaux en met name het onderzoek naar de effecten is daar opgenomen.

Kort na het symposium is de film J’aime la vie in twee delen uitgezonden op Nederland 3. Wie hem niet gezien heeft kan hem alsnog bekijken op onze website. Het is een documentaire, gemaakt door de RVU, die opgenomen is in Les Vaux en die een prachtig beeld geeft van de omgeving en de activiteiten in Les Vaux. Ook wordt duidelijk wie de mensen zijn voor wie Les Vaux veel te bieden heeft. Omdat het doel van de week in Les Vaux is hulp bieden bij de emotionele verwerking van kanker, zijn het vooral de mensen die bereid zijn te kijken naar wat de kanker in hun leven betekent en die open staan voor de nieuwe mogelijkheden, die er het meeste baat bij hebben. Het is begrij-pelijk dat ‘kijken naar wat de kanker in je leven betekent niet gemakkelijk is en dat mensen er tegenop zien dat te doen.

Het is echter geen optie om dit niet te doen. Op de vraag, wat er gebeurt als je ‘doorleeft alsof er niets aan de hand is’, die Elly pas stelde aan een groep mensen met kanker, zei één van de aanwezigen: “Dan ontplof je”. Haar antwoord werd verduidelijkt met het noemen van allerlei klachten die te maken hebben met het niet uiten van je emoties: eenzaamheid, spanning in je lijf en in je hoofd, slecht slapen etc.

Voor het uiten van emoties is het belangrijk dat men zich veilig voelt. In Les Vaux doen we er alles aan die veiligheid te bieden. Als ik er het gastenboek op nasla lukt dat ook goed:

“Een veilige week, omringd door fijne lieve mensen”
“Ik geef je mijn hand omdat ik voel dat je me begrijpt”
“Ik geef je mijn hand omdat ik je vertrouw. Dat is fijn!”
“Paradijs Les Vaux, veilige plek voor beschadigden”

Er zijn nog meer drempels te overwinnen voordat men kan besluiten naar Les Vaux te gaan: het is ver weg; het is onbekend: wat gebeurt er daar allemaal?; en de kosten zijn drempels, waarvan wij weten dat ze bestaan en waar we in de komende periode aandacht aan willen besteden.

De afstand valt natuurlijk niet te overbruggen en die betekent voor veel mensen trouwens ook een uitdaging “ik ben al zo lang niet met vakantie geweest”. Als mensen toch liever dichtbij huis blijven of te ziek zijn om zo ver te reizen, is er de mogelijkheid van onze weken in Fredeshiem, een heerlijke plek met alle comfort. Een andere manier van ‘tegemoetkomen’ is de aanschaf van een personenbus, waarmee we onze gasten naar Les Vaux kunnen vervoeren. Het ziet ernaar uit dat dit mogelijk wordt met de hulp van de Ronde Tafel Club Rijn/Lek/Nieuwegein die een feest organiseren ‘Top Pop Party’, waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor de bus van Les Vaux. Hoe u daarbij kunt helpen staat ook in deze nieuwsbrief.

Wij willen tegemoetkomen aan het onbekende van Les Vaux door het houden van voorlichtingsbijeenkomsten in inloophuizen, bij patiëntenverenigingen etc. De bijeenkomsten bestaan enerzijds uit een gesprek over het belang van emotionele verwerking van kanker en anderzijds, o.a. aan de hand van beelden uit de documentaire, uit de manier waarop Les Vaux daarbij kan helpen.

De financiële drempel heeft vanaf het begin onze zorg gehad. Een week volledig verzorgd worden en begeleid worden door vijf begeleiders kost veel geld. Wij berekenen lang niet het hele bedrag, er wordt veel aangevuld door werk van vrijwilligers en door sponsors. Er zijn gelukkig veel ziektekostenverzekeringen die (een gedeelte) vergoeden. Als de ziektekostenverzekering niet vergoedt kan men ook een beroep doen op het Steunfonds. Wij blijven zoeken naar structurele manieren voor vergoeding. We zijn in dat kader blij met ons lidmaatschap van IPSO, de overkoepelende organisatie van instellingen in de psychosociale oncologie, waardoor we daar, samen met anderen aan kunnen werken.

Wij gaan dapper door met het verlagen of wegnemen van drempels, maar eerst nemen we de drempel naar het nieuwe jaar en wij wensen ook u een ‘waardig over de drempel’ toe!

Jan Ligthart, voorzitter

Symposium ´Betrokkenheid of afstand in de oncologische zorg?’

Het jaar waarin we het 10 jarig bestaan vierden werd afgesloten met een symposium voor professionals met de titel: ‘Betrokkenheid of afstand in de oncologische zorg?’ Het was een zeer geslaagde dag. Veel belangstelling, geweldige sprekers en de prachtige Dorpskerk in Abcoude bleek een inspirerende locatie om gedachten uit te wisselen over dit werk op de grens van leven en dood. Dagvoorzitter was mevrouw drs Fenna Postma-Schuit van het IKA. Zij toonde een bijzondere en persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp van de dag en bij het werk van Les Vaux.

Zij eindigde de dag met de constatering dat het onderwerp ´betrokkenheid of afstand´ nog lang niet uitgeput is en opperde de mogelijkheid verder te praten in Les Vaux in Frankrijk.

Wij willen dat graag organiseren. De aankoop van de bus zou een eerste stap kunnen zijn. Belangstellenden voor “gesprekken in het Franse land” worden van harte uitgenodigd te reageren!

Klik hier voor het volledige verslag van het symposium.

Les Vaux verzorgt vervoer naar Frankrijk

Als het gaat zoals we hopen, is het vanaf dit voorjaar mogelijk mee te rijden naar Les Vaux in Frankrijk met onze eigen bus.

Tot nu toe kwamen onze gasten op eigen gelegenheid naar Les Vaux. Sommigen met de auto, maar de meeste kwamen met de trein. Dat was avontuurlijk – er moet in Parijs overgestapt worden van het ene station naar het andere – maar het was niet voor iedereen prettig en voor sommigen zelfs een belemmering om te komen.

Er is nu een goede oplossing gevonden. Vanaf 2005 kunnen wij de reis organiseren. We kopen (met de financiële hulp van een sponsor, zie elders in deze nieuwsbrief) een comfortabele personenbus en rijden daarmee van een centrale plaats in Nederland rechtstreeks naar Les Vaux. Dat is ontspannen reizen. Er kan gestopt worden wanneer dat nodig is. Je hoeft niet te slepen met bagage en je wordt voor de deur afgezet. Prettiger kan het niet. Goede vrienden van Les Vaux zijn bereid de bus te besturen. Wanneer tenminste 4 gasten met de bus meerijden, zijn de kosten van een retour slechts € 150,-. Wij denken dat het hierdoor voor meer mensen mogelijk wordt om een week in Les Vaux mee te maken.