Marja en Kees waren gast in Les Vaux – een persoonlijk verslag

We werden allerhartelijkst ontvangen door de begeleiders: Elly, Jan, Wieselien, Elisabeth en Nelien. Het voelde gelijk vertrouwd. We waren in totaal met 6 personen. Tijdens het kennismakingsgesprek leerden we elkaar beter kennen. Ieder had zijn/haar eigen verhaal, verdriet. We herkenden veel in elkaar, we huilden, lachten samen en voelden de warmte en het begrip. Er werd naar elkaar geluisterd.

We brachten de week door in het koetshuis van Kasteel Stoutenburg. De prachtige, bosrijke omgeving nodigde uit tot kleine of wat grotere wandelingen. Het programma van de week was intensief. ’s Ochtends kwam de geur van versgebakken brood je al tegemoet. We deden mee aan groepsgesprekken, wandelingen, individuele gesprekken, schilderen en massage en dagelijks begonnen en eindigden we met yoga, wat ontspanning gaf voor en na een intensieve dag. Het was de bedoeling ons zoveel mogelijk te concentreren op waar we mee bezig waren: geen tv en geen krant en weinig of geen contact met de buitenwereld. Het leven in het hier en nu was een goede les om ook in het dagelijks leven toe te passen. Om het goede gevoel vast te houden werden handvatten aangereikt om verder te kunnen leven en te zorgen dat je leven weer zin heeft. Gekeken werd naar wat voldoening geeft, bewust te ademen en te ontspannen, opkomen voor jezelf, weer leren voelen en te beseffen dat het nooit meer wordt zoals het geweest is.

Marja en Kees den Eerzamen

Klusweek

Na de fantastische klus die ze in 2003 geklaard hadden beloofde de Abcouse werkploeg bij het afscheid: “we komen terug om het af te maken”. Ze hebben woord gehouden. Vier auto’s reden eind april het erf van Les Vaux op met zes mannen en vijf vrouwen aan boord.

Het was dezelfde ploeg als in 2003 met één nieuweling, Jorg de elektrotechnicus die al gauw de bijnaam ‘vonkenkoning’ kreeg. Net als de vorige keer hadden ze een bus vol materiaal, voor een deel geschonken door Sigma en Schilders-bedrijf Marcel Kneppers (Hartelijk dank!).

Zij togen direct aan het werk. De twee schilders, met hulp van een ploeg vrouwen aan het schuren, plamuren en schilderen van de binnenkanten van de vele ramen en kozijnen. Twee acrobaten bekleedden de binnenkant van het dak van de zitruimte (10 tot 15 meter hoog!) met plastic en daarna met wit linnen. Dat gaf een prachtig ruimtelijk effect. Maar dat was niet alles. De dames ontpopten zich als echte traditioneel-Franse-murenbouwers. Met grote keien natuursteen bouwden zij, zonder één korrel cement te gebruiken, een stevige muur van ruim een halve meter dik als afscheiding van de parkeerplaats. De aannemers in het gezelschap maakten de afscheiding compleet door het plaatsen van twee toegangshekken van smeedwerk. Het ziet er niet alleen heel mooi uit, maar is ook belangrijk voor de veiligheid. De ‘vonkenkoning’ kwam aan zijn trekken bij de vele interessante technische klussen, zoals het weer rijdbaar maken van een mini tractor, het repareren van een doorgebrande boiler etc. En last but not least: we hebben de hele zomer volop kunnen genieten van het werk dat er in de moestuin is verzet: emmers vol tomaten, reuzenpompoenen, heerlijke franse boontjes en nog veel meer.

Werkploeg uit Abcoude, heel erg bedankt!

Meer ‘Levenslust’ en ‘Innerlijke kracht’ door Les Vaux

Het tevredenheids onderzoek bij de mensen die hebben deelgenomen aan een week in Les Vaux wijst uit dat 60 % zich krachtiger voelt, 49 % meer steun ervaart van de omgeving, 38 % zich minder somber voelt en 31 % meer levenslust heeft gekregen na de week in Les Vaux. Ook de partners hebben er veel aan gehad: vooral het gevoel gesteund te worden is bij hen toegenomen.

DE RESULTATEN

Om inzicht te krijgen in de tevredenheid over en de effecten van de gastenweken in Les Vaux krijgen de gasten twee maanden na thuiskomst een evaluatieformulier toegestuurd, waarin vragen zijn opgenomen over de verzorging, de voorzieningen, maar ook – en daar gaat het hier om – over de behandeling en wat er eventueel veranderd is sinds de week in Les Vaux. De vragen betreffen enerzijds veranderingen die men bij zichzelf constateert (20 items) en anderzijds gedragingen, zoals plannen die men ten uitvoer heeft gebracht.

Een tussenperiode van twee maanden is gekozen om een realistisch beeld te krijgen, niet beïnvloed door de euforische stemming waarin deelnemers aan het eind van een gastenweek vaak verkeren. Het onderzoek is verricht onder 80 patiënten en hun partners, die tussen 1998 en 2003 een week hebben meegemaakt.

VRAGENLIJST

De vragenlijst over wat er veranderd is sinds de week in Les Vaux bevat 20 items. Per item kan men aangeven of het betreffende begrip is toegenomen, afgenomen of gelijk gebleven. Op basis van een factoranalyse konden de items gegroepeerd worden in 4 factoren, die de namen: levenslust, malaise, gevoel van sociale steun en innerlijke kracht hebben gekregen. In onderstaande tabel staan de items gerangschikt in de 4 factoren.

Levenslust Malaise Gevoel van

sociale steun

Innerlijke kracht
actief verdrietig eenzaam evenwichtig
levendig wanhopig verbonden rustig
fit bang gesteund krachtig
vermoeid boos gewaardeerd zelfverzekerd
  stuurloos nuttig  
  bezorgd    
  opgelucht    

De veranderingen ten aanzien van levenslust, malaise, gevoel van sociale steun en innerlijke kracht zijn weergegeven in onderstaande grafiek.

Bij de onderzochte groep patiënten is er bij 61 % een toename van innerlijke kracht, 49 % ervaart meer steun van de omgeving, 38 % ervaart minder malaise en 31 % heeft meer levenslust gekregen na de week in Les Vaux. Bij de partners blijkt dat zij niet alleen hun zieke partner tot steun zijn, maar er voor zichzelf ook veel aan hebben. Vooral het gevoel gesteund te worden is bij hen toegenomen.

VERANDERD GEDRAG

Niet alleen uit wat de gasten zeggen over de effecten van Les Vaux, ook uit het gedrag valt de werkzaamheid van de week op te maken. Er worden besluiten genomen én uitgevoerd om aan onbevredigende situaties een eind te maken. Er worden nieuwe activiteiten ondernomen (wandelen, yoga, piano spelen, schilderen, boetseren etc). Er zijn er die de week in Les Vaux een doorbraak noemen, die hun leven totaal veranderd heeft.

Hoe komt het dat de tevredenheid over Les Vaux zo groot is? Ten eerste natuurlijk de redenen die ook gelden voor andere vormen van (groeps)begeleiding van mensen met kanker, zoals herkenning vinden bij elkaar, delen van gedachten en gevoelens, leren je te uiten (ook met andere middelen zoals beeldend, fysiek etc), merken dat je niet ‘de enige’ bent, fysiek weer op krachten komen en wellicht ook ervaren om verwend te worden (voor velen ongekend). Daarnaast zijn er redenen die specifiek zijn voor de begeleiding in Les Vaux, zoals de rust, de tijd, de mogelijkheid ongestoord tot jezelf te komen, de afstand van huis, een week lang en daarmee samenhangend het gevoel van veiligheid om je te uiten. Wat wellicht ook geholpen heeft is het verblijf in een natuurlijke en zonnige omgeving en het ondernemen van buitenactiviteiten zoals wandelen, zwemmen, in de moestuin werken etc. Dit naar analogie van de ervaringen van SPEL (Samenwerkende Psychologen in de Eerste Lijn) Waterland Amstelland bij de hulpverlening aan getroffenen van de nieuwjaarsbrand in Volendam in 2001. Daar bleek dat de gangbare therapeutische setting weinig resultaten opleverde, maar een verblijf op de Rainbow Ranch, een therapeutische paardrijd vakantie in Spanje, wel het herstelproces bevorderde.

Er kleven wel enige methodologische bezwaren aan de manier waarop de effecten van Les Vaux onderzocht zijn. Het gaat om kleine aantallen en er is geen controlegroep. De onderzoeksopzet was dan ook niet bedoeld om mee naar buiten te treden, maar voor onszelf om te weten te komen hoe de begeleiding wordt ervaren, opdat wij daarvan kunnen leren. Dat is ook gebeurd. Er zijn veelvuldig veranderingen ingevoerd op basis van aanbevelingen en kritiekpunten van de gasten. Nu echter blijkt dat de tevredenheid en effectiviteit zo groot is, is het te aanlokkelijk daar niet iets van te laten zien. Wij beseffen echter terdege dat er geen ‘harde’ uitspraken aan ontleend kunnen worden. Alhoewel wij er voor onszelf van overtuigd zijn dat deze aanpak goed werkt, zal verder, meer gedegen onderzoek moeten volgen om deze vorm van begeleiding (meerdere dagen, weg uit de eigen omgeving, intensieve begeleiding) op grotere schaal te propageren.

Top Pop Party – Benefietavond voor Les Vaux

De service club Ronde tafel Rijn/Lek/ Nieuwegein organiseert sinds 2001 jaarlijks een swingend disco seventies evenement onder de naam TopPop Party. Elk jaar wordt de verwachting van de bezoekers ruimschoots overtroffen!

Zaterdag 5 maart 2005 is Kasteel Amerongen weer het decor voor de TopPop Party ‘Lifestyle of the Rich & Famous’. Door de sfeervolle locatie, het topentertainment en de groeiende ervaring staat de komende editie wederom garant voor een ongekend succes. De volledige opbrengsten van

de TopPop Party editie 2005 zijn bestemd voor Stichting Les Vaux!!

Bestel nu je toegangskaarten of wordt sponsor.

Sponsors en vrienden bedankt!

Ondanks het feit dat het huis in Frankrijk gratis ter beschikking wordt gesteld en er (gedeeltelijk) gewerkt wordt met vrijwilligers zijn de jaarlijkse kosten van Les Vaux hoger dan de bijdragen van de gasten. Dat komt omdat die bijdrage zo laag mogelijk wordt gehouden om geen financiële drempel op te werpen voor deelname. Bovendien krijgen de mensen die geen tegemoetkoming krijgen van een verzekeraar in veel gevallen een bijdrage verstrekt uit het Les Vaux Steunfonds. Er is dus een tekort. Dit tekort wordt ook dit jaar voor een deel aangezuiverd door een bijdrage van onze vrienden. Wij ontvingen in totaal € 2560. Fantastisch! Samen met inkomsten van het symposium werd het jaar 2004 afgesloten met een klein positief saldo, zodat de continuïteit verzekerd is. Het bestuur hoopt dat de vrienden in 2005 door zullen gaan met hun steun en misschien iemand anders, een familielid, een kennis, ook bereid vinden om Les Vaux te steunen.