Benefietconcert

Op zondagavond 6 november 2005 was de Dorpskerk van Abcoude geheel gevuld met swingende en klappende mensen die naar het Benefietconcert ten bate van Stichting Les Vaux waren gekomen. Dit concert werd aangeboden door Mieke & Friends, een gelegenheidsformatie die speciaal voor dit concert gevormd is. Zij verzorgden een spetterende avond met gospelsongs die varieerden van ingetogen tot barstend van levensvreugde. Een aantal sponsors uit Abcoude financierden de kosten (zoals de huur van de kerk, de geluidsapparatuur etc.) zodat alle opbrengsten van de kaartverkoop voor Stichting Les Vaux waren. De opbrengst was ruim € 3000 en werd geheel gestort in het steunfonds. Het is de bedoeling om elk jaar in november in de dorpskerk een benefietconcert te organiseren.