Groei en bloei

Voor Les Vaux was het afgelopen jaar een heel goed jaar. De animo voor de gastenweken was groot. Nagenoeg alle weken waren volledig bezet, dus met acht of negen deelnemers. De weken verliepen uitstekend. De begeleiders vormen meer en meer een hecht team, waardoor alle aandacht aan de gasten gegeven kon worden. De weken waren voor iedereen, de mensen met kanker, de partners en ook de nabestaanden effectief en bevredigend. Voor deze goede gang van zaken is een aantal oorzaken te noemen. Zeker is dat het verzorgen van het vervoer met de prachtige bus (die we van de Ronde Tafel Rijn/Lek/ Nieuwegein hebben gekregen), een belangrijke drempel heeft weggenomen om naar Les Vaux te komen. Zeker is ook dat de presentaties over Les Vaux, die gegeven zijn in de diverse inloophuizen, veel mensen hebben overtuigd van de zin om naar Les Vaux te komen. Maar zeker is ook dat de organisatie van Les Vaux een groei heeft doorgemaakt, waar nu de vruchten van geplukt kunnen worden. Een groei van professionaliteit op alle fronten. Allereerst, en het meest belangrijk, de groei van professionaliteit van de begeleiding. Elders in deze nieuwsbrief worden de resultaten getoond van een onderzoek naar tevredenheid van de gasten. Er blijkt uit dat met name de tevredenheid met het programma in de loop van de tijd is vergroot. Ook de professionaliteit van Les Vaux als organisatie is toegenomen. Er is gewerkt aan een kwaliteitshandboek en een klachtenreglement waarin we precies beschreven hebben wat we doen en hoe we werken met het doel de effectiviteit en inzichtelijkheid van behandeling en werkwijze in Les Vaux te optimaliseren. 
De groei naar volwassenheid blijkt ook uit de positie die Les Vaux inneemt tussen de andere zorgverleners: Les Vaux wordt ‘voor vol aangezien’. Dat blijkt uit de uitnodigingen voor informatiemarkten en andere bijeenkomsten en de vraag naar folders en informatie. Wij zijn blij met deze groei naar volwassenheid, maar realiseren ons ook dat wij veel moeite zullen moeten doen om de professionaliteit op dit hoge niveau te handhaven. Het geeft ons echter ook een groot zelfvertrouwen. Vanuit dit zelfvertrouwen is het denkbeeld ontstaan dat het zinvol is om iets van onze vaardigheden door te geven aan de medische discipline, die het dichtst bij de kankerpatiënt staat, de oncologie verpleegkundige. Elders in deze nieuwsbrief leest u over onze plannen om een symposium en cursussen voor oncologie verpleegkundigen te organiseren.

Jan Ligthart, voorzitter