Sponsors en vrienden bedankt, maar ga door!


Onze vrienden hebben ook dit jaar weer diep in de buidel getast voor Les Vaux. Zij brachten samen ruim € 4000 bij elkaar. Fantastisch. De sponsors van dit jaar, ‘Round Table Rijn en Lek’ en SPOT (Stichting tot Promotie en Optimalisatie van Televisiereclame) hebben respectievelijk € 12.500 en € 2.500 gegeven voor aankoop van de bus, waardoor zowel de aanschaf als het onderhoud van enkele jaren kon worden gefinancierd. Het belang van de bus is dit jaar al duidelijk geworden: het werkte drempelverlagend waardoor meer gasten dan voorgaande jaren de weg hebben gevonden naar Les Vaux. Er was zelfs sprake van een wachtlijst.
Wij hopen dat wij ook in de komende jaren op onze sponsors en vrienden mogen rekenen. Wij denken dat wij de komende jaren meer geld nodig hebben. Wij verwachten namelijk dat in de toekomst meer gasten een beroep zullen doen op het steunfonds, omdat zij geen bijdrage meer krijgen van de ziektekostenverzekeraars. Door de wijziging van het zorgstelsel is psychosociale zorg – de zorg die Les Vaux biedt – niet opgenomen in het basispakket, maar uitsluitend in de aanvullende verzekering van sommige verzekeraars of helemaal niet. Als psychosociale zorg wel opgenomen is en men heeft een zogenaamde natura verzekering, dan worden alleen gecontracteerde zorginstellingen vergoedt (en Les Vaux is vaak te klein om interessant te zijn als contractpartner). Wij zijn van plan om in de komende jaren de criteria om een uitkering te krijgen uit het steunfonds te versoepelen, omdat wij vinden dat financiële overwegingen geen belemmering mogen vormen om naar Les Vaux te komen. Een bijdrage van sponsors en vrienden voor het steunfonds zijn daarbij zeer welkom en noodzakelijk voor de continuïteit van Les Vaux. Dit is ook de reden dat wij extra activiteiten organiseren (zoals een benefietconcert, zie elders in deze nieuwsbrief) die geld in het laatje brengen.

Klik hier om je op te geven als vriend van Les Vaux.