Groei en bloei

Voor Les Vaux was het afgelopen jaar een heel goed jaar. De animo voor de gastenweken was groot. Nagenoeg alle weken waren volledig bezet, dus met acht of negen deelnemers. De weken verliepen uitstekend. De begeleiders vormen meer en meer een hecht team, waardoor alle aandacht aan de gasten gegeven kon worden. De weken waren voor iedereen, de mensen met kanker, de partners en ook de nabestaanden effectief en bevredigend. Voor deze goede gang van zaken is een aantal oorzaken te noemen. Zeker is dat het verzorgen van het vervoer met de prachtige bus (die we van de Ronde Tafel Rijn/Lek/ Nieuwegein hebben gekregen), een belangrijke drempel heeft weggenomen om naar Les Vaux te komen. Zeker is ook dat de presentaties over Les Vaux, die gegeven zijn in de diverse inloophuizen, veel mensen hebben overtuigd van de zin om naar Les Vaux te komen. Maar zeker is ook dat de organisatie van Les Vaux een groei heeft doorgemaakt, waar nu de vruchten van geplukt kunnen worden. Een groei van professionaliteit op alle fronten. Allereerst, en het meest belangrijk, de groei van professionaliteit van de begeleiding. Elders in deze nieuwsbrief worden de resultaten getoond van een onderzoek naar tevredenheid van de gasten. Er blijkt uit dat met name de tevredenheid met het programma in de loop van de tijd is vergroot. Ook de professionaliteit van Les Vaux als organisatie is toegenomen. Er is gewerkt aan een kwaliteitshandboek en een klachtenreglement waarin we precies beschreven hebben wat we doen en hoe we werken met het doel de effectiviteit en inzichtelijkheid van behandeling en werkwijze in Les Vaux te optimaliseren. 
De groei naar volwassenheid blijkt ook uit de positie die Les Vaux inneemt tussen de andere zorgverleners: Les Vaux wordt ‘voor vol aangezien’. Dat blijkt uit de uitnodigingen voor informatiemarkten en andere bijeenkomsten en de vraag naar folders en informatie. Wij zijn blij met deze groei naar volwassenheid, maar realiseren ons ook dat wij veel moeite zullen moeten doen om de professionaliteit op dit hoge niveau te handhaven. Het geeft ons echter ook een groot zelfvertrouwen. Vanuit dit zelfvertrouwen is het denkbeeld ontstaan dat het zinvol is om iets van onze vaardigheden door te geven aan de medische discipline, die het dichtst bij de kankerpatiënt staat, de oncologie verpleegkundige. Elders in deze nieuwsbrief leest u over onze plannen om een symposium en cursussen voor oncologie verpleegkundigen te organiseren.

Jan Ligthart, voorzitter

Training voor oncologieverpleegkundigen

In 2006 wordt een begin gemaakt met trainingen voor oncologieverpleegkundigen. De eerste training met de titel ‘Zorg voor de ander, zorg voor jezelf´ is van 16 tot 21 september 2006. Het doel van de training is: het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van communicatie, het leren omgaan met eigen emoties en met die van de patiënt en het vergroten van het zelfvertrouwen.

Onderwerpen die in de training aan bod zullen komen zijn:

– communicatie met patiënten en collega’s en conflicthantering

– omgaan met dood en existentiële problematiek

– omgaan met (eigen) emoties

– analyseren van (irrationele) eisen ten aanzien van jezelf, de ander en de situatie.

In de praktijk betekent dit: het lezen van relevante teksten, het uitwisselen van ervaringen, ervaringsgericht werken bijvoorbeeld dmv dramaoefeningen, het leren omgaan met eigen emoties met behulp van beeldend werken, imaginatietechnieken en zandtableau.

De kracht van Les Vaux ligt in de formule van: een aantal dagen,

ver van huis en in een ontspannen vakantieachtige omgeving. Dit geeft de mogelijkheid met volle aandacht aanwezig te zijn en tot jezelf te komen.

Wanneer je meer informatie wil over inhoud, kosten etc klik hier.

Symposium

Op 24 november 2006 organiseert Stichting Les Vaux haar tweede symposium met de titel Zen in de Zorg. De dag is bestemd voor (oncologie) verpleegkundigen en andere geïnteresseerden die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met kanker.
Wat is Zen? Zen is werkelijk zijn waar je bent, met je volledige aandacht in het moment. In de praktijk is dat niet eenvoudig, omdat er altijd zoveel is wat je er juist van weerhoudt volledig in het moment te zijn. Je richt je met je aandacht vaak op wat je zou willen dat er is of op de (vaak negatieve) verwachting van hoe dingen zullen zijn. Het niet zijn waar je bent betekent voor de patiënt dat hij niet de aandacht krijgt die hij nodig heeft. Voor jezelf betekent het minder arbeidssatisfactie en minder ‘flow’, hetgeen uiteindelijk kan leiden tot burn out Vanuit verschillende invalshoeken zal het onderwerp Zen in de Zorg belicht worden. In de ochtend zijn er verschillende sprekers en in de middag kan een keuze gemaakt worden uit een aantal workshops. Omdat de groepsgrootte klein wordt gehouden bieden de workshops de mogelijkheid tot ervarend leren.
Het volledige programma is na 1 september 2006 te vinden op de website.

Tijd: 24 november 2006 van 10.00 tot 17.00 uur
Plaats: Dorpskerk Abcoude
Kosten: Kosten € 90,-, Leden VvOV € 75,-

Gastenweken in Les Vaux 2006

In Nederland:
11 tot 17 februari in Fredeshiem bij Steenwijk
In Frankrijk:
27 mei tot 3 juni
10 tot 17 juni
1 tot 8 juli
19 tot 26 augustus
2 tot 9 september omgaan met verlies, voor wie een naaste verloren heeft aan kanker
16 tot 21 september ‘Zorg voor de ander, zorg voor jezelf’, training voor oncologieverpleegkundigen

Tevredenheid met Les Vaux


De deelnemers aan de gastenweken zijn zeer tevreden over het programma dat geboden wordt en over de verzorging, die zij in Les Vaux krijgen. Dit blijkt uit het evaluatieonderzoek over de jaren 1998 tot en met 2003.

De gasten geven twee maanden na afloop van de week hun mening over het programma, de verzorging en wat zij er aan gehad hebben. Dit laatste – de effectiviteit van Les Vaux- is in de vorige nieuwsbrief beschreven. In onderstaande grafiek is de tevredenheid met het programma weergegeven. Alle onderdelen van het programma scoren hoog, een 8 of meer.

tabel.jpg

De waardering van de (groeps)gesprekken, het zandtableau en het eindgesprek, is relatief het laagst. Dit heeft er wellicht mee te maken dat het over moeilijke onderwerpen gaat, waarbij het woord ‘prettig’ niet helemaal op zijn plaats is. Het contact met de natuur, dus het wandelen en zwemmen krijgt de hoogste score. Ook weer begrijpelijk, het zijn vakantieachtige activiteiten, die op hoge prijs worden gesteld. Verder is opvallend dat de waardering voor het programma in de loop van de jaren stijgt. Dit wordt zeker veroorzaakt doordat wij in de loop van de jaren veel geleerd hebben en het programma hebben aangepast.
De belangrijkste ingrediënten van de begeleiding in Les Vaux zijn aandacht voor en betrokkenheid bij de deelnemers. Het gaat daarbij vaak om kleine dingen, waardoor ieder zich gezien en verwend voelt. Zo staat er bij aankomst een fruitschaaltje en een bos veldbloemen in de kamer, wordt er met kussentjes en voetenbankjes gezorgd dat je lekker zit bij de groepsgesprekken, wordt rekening gehouden met individuele wensen bij het eten en drinken, krijg je een extra deken als je wat rillerig bent bij de avondyoga etc. Het is geen wonder dat de verzorging in Les Vaux zeer wordt geprezen. Het waarderingscijfer ligt tussen de negen en negen en half.

Opvallend is dat de waardering voor het huis en de kamers lijkt af te nemen. En dit terwijl op basis van de opmerkingen van de gasten in de loop van de tijd veel is verbeterd. Zo is de gehorigheid van de kamers aangepakt met extra wanden, plafonds en isolatie; is er een extra zitruimte gemaakt, waarin men kan vertoeven, wanneer het buiten niet meer lekker is, zijn alle bedden voorzien van nieuwe matrassen, wordt de plantengroei om het huis met het jaar bloemrijker en gevarieerder etc. Die afname heeft te maken met twee factoren. De allereerste is de behuizing van de week in Nederland, waarmee na 2001 begonnen is. De eerste week was in een behuizing, weliswaar in een prachtige omgeving, maar met weinig comfort: kleine slaapkamers, slechte bedden en beperkte sanitaire voorzieningen. Dat kreeg uiteraard een slechte waardering. Wij zijn dan ook naar een andere locatie gegaan – Fredeshiem bij Steenwijk -, waar alles zeer comfortabel is. De tweede factor is waarschijnlijk de toename van de eisen die men stelt aan comfort. Dit blijkt ook uit het feit dat men de prijs die voor de week moet worden betaald (wat overigens meestal (deels) door de ziektekostenverzekeraars vergoed wordt) in de loop van de tijd als duur is gaan bestempelen. De waardering van de sfeer daarentegen is toegenomen, hetgeen ook weer te maken heeft met de groeiende professionaliteit van de begeleiders.