Verzorgd van deur tot deur


bus_1_2.jpg

In maart 2005 is een prachtige Peugeot Boxer personenbus gekocht met geld dat door ‘Round Table Rijn en Lek’ bijeen is gebracht. Het is een zeer comfortabele bus met negen zitplaatsen, verstelbare stoelen, airconditioning en een gerieflijke vering. Deelnemers aan een gastenweek die met het busje vervoerd willen worden stappen dicht bij huis in en rijden in een kleine tien uur, inclusief de tussenstops, waarbij wat gegeten of gedronken wordt, rechtstreeks naar Les Vaux. De bus wordt gereden door een vrijwilliger en zijn vrouw, die er alles aan doen om het reizen zo aangenaam mogelijk te maken. De kosten zijn laag: € 130 per persoon. Alle gasten die afgelopen jaar met het busje hebben gereisd waren zonder uitzondering enthousiast. Het was heel comfortabel en je leerde elkaar al een beetje kennen.

Klussen, Klussen, Klussen

overkapping_1.jpg

Er blijft veel te doen in Les Vaux. Het voorzieningenniveau kan nog steeds verbeterd worden en er is veel onderhoudswerk. Helaas kon er het afgelopen jaar geen werkweek georganiseerd worden, er was geen aanbod van vrijwilligers. Ondanks dat is er een hoop gebeurd. Het belangrijkste project was het maken van een extra begeleiderkamer, waardoor elke begeleider een eigen ruimte en voldoende privacy heeft. Een ander project was het maken van een overkapping aan de zuidzijde. Er kan nu toch buiten gegeten worden, ook als het regent. En het staat nog leuk ook. Een grote onderhoudsklus was het vernieuwen van het plafond van de hal in het ‘grote’ huis. Door de ijzige koude (-20 graden) was een waterleiding gesprongen en moest het plafond worden afgebroken om de leiding te kunnen repareren. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om ook de wanden te renoveren en een halletje voor het toilet te maken.
Voor het komend jaar, 2006, hebben we de toezegging van de Abcouder groep, die ons al meerdere keren heeft geholpen, om weer te komen klussen.
Wie verder wil komen helpen is van harte welkom!

Sponsors en vrienden bedankt, maar ga door!


Onze vrienden hebben ook dit jaar weer diep in de buidel getast voor Les Vaux. Zij brachten samen ruim € 4000 bij elkaar. Fantastisch. De sponsors van dit jaar, ‘Round Table Rijn en Lek’ en SPOT (Stichting tot Promotie en Optimalisatie van Televisiereclame) hebben respectievelijk € 12.500 en € 2.500 gegeven voor aankoop van de bus, waardoor zowel de aanschaf als het onderhoud van enkele jaren kon worden gefinancierd. Het belang van de bus is dit jaar al duidelijk geworden: het werkte drempelverlagend waardoor meer gasten dan voorgaande jaren de weg hebben gevonden naar Les Vaux. Er was zelfs sprake van een wachtlijst.
Wij hopen dat wij ook in de komende jaren op onze sponsors en vrienden mogen rekenen. Wij denken dat wij de komende jaren meer geld nodig hebben. Wij verwachten namelijk dat in de toekomst meer gasten een beroep zullen doen op het steunfonds, omdat zij geen bijdrage meer krijgen van de ziektekostenverzekeraars. Door de wijziging van het zorgstelsel is psychosociale zorg – de zorg die Les Vaux biedt – niet opgenomen in het basispakket, maar uitsluitend in de aanvullende verzekering van sommige verzekeraars of helemaal niet. Als psychosociale zorg wel opgenomen is en men heeft een zogenaamde natura verzekering, dan worden alleen gecontracteerde zorginstellingen vergoedt (en Les Vaux is vaak te klein om interessant te zijn als contractpartner). Wij zijn van plan om in de komende jaren de criteria om een uitkering te krijgen uit het steunfonds te versoepelen, omdat wij vinden dat financiële overwegingen geen belemmering mogen vormen om naar Les Vaux te komen. Een bijdrage van sponsors en vrienden voor het steunfonds zijn daarbij zeer welkom en noodzakelijk voor de continuïteit van Les Vaux. Dit is ook de reden dat wij extra activiteiten organiseren (zoals een benefietconcert, zie elders in deze nieuwsbrief) die geld in het laatje brengen.

Klik hier om je op te geven als vriend van Les Vaux.

Benefietconcert

Op zondagavond 6 november 2005 was de Dorpskerk van Abcoude geheel gevuld met swingende en klappende mensen die naar het Benefietconcert ten bate van Stichting Les Vaux waren gekomen. Dit concert werd aangeboden door Mieke & Friends, een gelegenheidsformatie die speciaal voor dit concert gevormd is. Zij verzorgden een spetterende avond met gospelsongs die varieerden van ingetogen tot barstend van levensvreugde. Een aantal sponsors uit Abcoude financierden de kosten (zoals de huur van de kerk, de geluidsapparatuur etc.) zodat alle opbrengsten van de kaartverkoop voor Stichting Les Vaux waren. De opbrengst was ruim € 3000 en werd geheel gestort in het steunfonds. Het is de bedoeling om elk jaar in november in de dorpskerk een benefietconcert te organiseren.

benefietconcert 6 november

Benefietconcert ten bate van Stichting Les Vaux op zondag 6 november om 20.00 uur in de Dorpskerk van Abcoude.
Dit concert wordt aangeboden door Mieke & Friends, een gelegenheidsformatie die speciaal voor dit concert gevormd is. De zangers (en dansers!) die onder andere zingen bij The New Gospel Sensation, Ebonique , Big, black and beautiful, Mai Tai, Ruth Jaccot, Trijntje Oosterhuis en Do

zullen een spetterende avond verzorgen, met liedjes die variëren van

ingetogen tot barstend van levensvreugde. Na het concert is er

gelegenheid om wat te drinken (het eerste glaasje ‘van het huis’) en

kennis te maken met de mensen achter Les Vaux.
Door naar het concert van Mieke & Friends te komen helpt u Stichting Les Vaux én u bezorgt uzelf een fijne avond.
Toegangskaarten

à € 19,50 worden verkocht bij Tabakshop Abcoude (Hoogstraat 32) of kunt

u bestellen bij Stichting Les Vaux: 0294 284 482 – info@lesvaux.nl.

Tot ziens op 6 november!

Het benefietconcert wordt mede mogelijk gemaakt door:
Rabobank Abcoude • De Wakende Haan • Koot Plus Markt • Autobedrijf Van Kalmthout