Symposium 2006

We have been trained to value and develop the intellect, but the parts we have sacrificed to our expertise – the heart, the emotions, the soul and the intuition – are basic human strengths. We will need to find ways to respect and develop these strengths again in ourselves so that we can nurture them in our patients. – Rachel Naomi Remen

Flow in de oncologische zorg is de titel van het tweede symposium van Stichting Les Vaux dat op 24 november a.s. zal worden gehouden. Het symposium is bestemd voor hulpverleners in de oncologische zorg. Het begrip ‘flow’ werd voor het eerst geïntroduceerd door de Hongaarse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi. Hij onderzocht wat dat gevoel van flow precies is en onder welke omstandigheden het ontstaat. Uitvoerige studies maakten hem duidelijk dat mensen zich het gelukkigst voelen als ze ergens volledig in opgaan. Dan ontstaat een piekervaring of flow, zoals hij het noemt. In de flow voelen we ons sterk, alert, verrichten moeiteloos ons werk en hebben het gevoel de situatie volledig meester te zijn en op de top van ons kunnen te presteren. Hij noemt een aantal vereisten om een flow toestand te kunnen bereiken. Er moet allereerst sprake zijn van een duidelijk doel. De tweede vereiste is feedback, liefst onmiddellijk. Je moet weten of je het goed of slecht doet. Tenslotte moet de uitdaging ongeveer in balans zijn met je vaardigheden. Is het te makkelijk, dan gaat men zich vervelen en dwalen de gedachten af. Is het te moeilijk, dan wordt men angstig. Een belangrijke oorzaak waarom veel hulpverleners in de oncologische zorg geen flow ervaren is het stellen van te hoge en onrealistische doelen, zoals het willen doorgaan met behandelen, het willen wegnemen van lijden, het willen bieden van een langer en beter levensperspectief, het willen bieden van oplossingen in situaties waar geen oplossingen voor zijn. Omdat het doel te hoog gegrepen is, wordt dit niet bereikt, ontbreekt de positieve feedback en ontstaat er twijfel aan eigen vaardigheden. Dit proces wordt versterkt door de steeds hogere werkdruk, die het gevolg is van toenemende bezuinigingen in de gezondheidszorg. Alle ingrediënten om opgebrand te raken zijn hiermee aanwezig. Dit verklaart de relatief hoge incidentie van burn-out in de gezondheidszorg.

Symposium ‘Flow in de oncologische zorg’

Tijdens de ochtend van het symposium zal ingegaan worden op de oorzaken die in de oncologische zorg leiden tot het niet ervaren van flow en de gevolgen daarvan voor de hulpverlener en de patiënt, waarbij suggesties worden gegeven omtrent de wijze waarop wel flow kan worden bereikt. De sprekers zullen dit doen vanuit verschillende perspectieven en vanuit hun eigen discipline en ervaringen. In de middag zijn er verschillende workshops, waarbij deels kennis gemaakt kan worden met verschillende werkvormen, zoals beeldend werken, drama, aandachtstraining. Anderzijds worden tips aangereikt over omgaan met emoties, conflicthantering omgaan met dood en sterven. Omdat de groepsgrootte klein wordt gehouden bieden de workshops de mogelijkheid tot ervarend leren.

Het volledige programma kunt u hier bekijken.

Plaats: Dorpskerk te Abcoude

Tijd: vrijdag 24 november van 10.00 tot 18.00 uur

Kosten: € 90. VvOV leden betalen € 75.

Csikszentmihalyi, Mihaly (1999). De weg naar Flow. Amsterdam: Boom