Sponsors en vrienden bedankt

De ‘Vrienden van Les Vaux’ hebben in 2006 weer royaal aan Les Vaux geschonken. Zij brachten samen bijna € 5000 bij elkaar. Dit geld was hard nodig om het gat tussen inkomsten en uitgaven te dichten. Want, ondanks dat er veelal met vrijwilligers wordt gewerkt en dat het huis in Frankrijk gratis mag worden gebruikt, zijn de kosten hoger dan de inkomsten. De bijdragen van de vrienden zijn dan ook van levensbelang.
Dat belang wordt groter omdat in de toekomst minder inkomsten uit de bijdrage van patiënten te verwachten zijn. De andere psycho-oncologische instellingen in Nederland, die evenals Les Vaux aangesloten zijn bij IPSO (Instituten Psycho Sociale Oncologie) vallen sinds kort bijna allemaal onder de AWBZ. Dat betekent dat patiënten bij deze instellingen geen eigen bijdrage hoeven te betalen. Helaas is dit Les Vaux niet gelukt, omdat minister Hoogervorst onlangs bepaald heeft dat zorg in het buitenland, die gegeven wordt door Nederlandse zorginstellingen, niet vanuit de AWBZ vergoed mag worden. Hoewel wij betoogd hebben dat Les Vaux de hulp in het buitenland biedt, omdat die hulp daardoor effectiever wordt, liet de minister zich niet vermurwen.
Patiënten verwachten nu echter dat psychosociale hulp ‘gratis’ is. Dat bij Les Vaux in veel gevallen wel een bijdrage moet worden betaald kan daarom een belemmering zijn om naar Les Vaux te komen. Het bestuur heeft daarom besloten dat mensen die geen vergoeding krijgen van hun ziektekostenverzekeraar, slechts de helft van de bijdrage hoeven te betalen. De andere helft moet wel betaald blijven worden,maar dat kan gezien worden als een vergoeding voor de kosten van slapen, eten en drinken, kosten, die anders toch ook gemaakt zouden zijn.
Het gat tussen inkomsten en uitgaven zal hiermee groeien, waardoor de afhankelijkheid van giften groter wordt.
Beste vrienden, hartelijk dank voor jullie genereuze donaties en ga zo door!