Eigen bijdrage nooit meer dan 50%

Het bestuur heeft besloten dat met ingang van 2007 de eigen bijdrage van de gasten nooit meer mag zijn dan 50% van de deelnameprijs, dus in 2007 nooit meer dan € 375. Dat betekent dat, wanneer de ziektekostenverzekeraar geen vergoeding geeft voor een gastenweek in Les Vaux, de helft van de deelnamekosten betaald wordt vanuit het Steunfonds Les Vaux. Ook wanneer de ziektekostenverzekering minder betaalt dan 50%, past het Steunfonds dit bij. Dit bedrag van € 375 komt overeen met de kosten van de volledige verzorging, dus van overnachtingen, maaltijden, koffie, thee en drankjes.
Verder zal Les Vaux in het vervolg de vergoeding bij de ziektekostenverzekeraar aanvragen. Dat is verstandig omdat Les Vaux bij veel verzekeringen speciale afspraken heeft gemaakt, die soms niet in de polisvoorwaarden zijn opgenomen en waar medewerkers bij de ziektekostenverzekering niet altijd van op de hoogte zijn. Het is een aantal keren voorgekomen dat een deelnemer zelf de vergoeding heeft aangevraagd en dat ten onrechte een weigering werd gegeven.