Vrienden bedankt en nieuwe vrienden gezocht

De trouwe vrienden van Les Vaux hebben in het afgelopen jaar ruim € 6.000 geschonken. Wij zijn daar heel blij mee. Zonder die hulp zou Stichting Les Vaux niet kunnen blijven bestaan. De meeste vrienden zijn dat al vanaf het eerste uur. Het enige dat veranderd is, is dat zij hun bijdrage in de loop van de tijd hebben verhoogd. Wat eerst guldens waren zijn nu euro’s. Fantastisch.
Toch durven wij te vragen om meer. Niet om meer geld van onze trouwe vrienden, maar om bijdragen van nieuwe vrienden. Want we zullen in de toekomst meer geld nodig hebben. Elders in deze nieuwsbrief wordt uitgelegd dat de beslissing om patiënten, die geen vergoeding krijgen van hun ziektekostenverzekering de helft te laten betalen, heel goed gewerkt heeft. De toestroom was enorm. Gelukkig hebben we in 2007 in veel gevallen een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering kunnen bedingen. Of dat in 2008 blijft lukken is de vraag. Daarom gaan we op zoek naar nieuwe vrienden. U kunt ons daarbij helpen. Wijs uw vrienden op ons initiatief. Laat ze onze website bekijken en maak ze enthousiast. Help Les Vaux om ook in het jubileumjaar 2008 zonder geldzorgen door te kunnen werken. Alvast bedankt!