De werkweken in 2009

worden gehouden in de maand april. De exacte data worden bepaald in overleg met de deelnemers. Geef je dus tijdig op!