Terugblik 2008

Het afgelopen jaar was een heel goed jaar. Alle gastenweken waren vol bezet, sommige met meer dan 8 deelnemers. Ook hebben we helaas mensen moeten afwijzen. Het is duidelijk dat onze gasten, maar ook de verwijzers van onze gasten (vaak oncologieverpleegkundigen) de weg naar Les Vaux weten te vinden. Dat neemt niet weg dat wij ook in 2008 heel veel moeite hebben gedaan om Les Vaux bekend te maken. Zo hebben wij bij veel informatiemarkten gestaan. Onder de naam ‘Toekomst na kanker’ organiseerde het IKA (Integraal Kankercentrum Amsterdam) een zogenaamde roadshow langs de meeste ziekenhuizen in Noord Holland, waar aanbieders van producten en diensten voor kankerpatiënten (waaronder dus ook Les Vaux) hun waren aanprezen. Deze markten werden goed bezocht, terwijl er toch voldoende tijd was om in een persoonlijk gesprek uit te leggen wat Les Vaux kan betekenen. Een aantal gasten is vanwege die contacten naar Les Vaux gekomen. Ook richting hulpverleners/ verwijzers is het nodige gedaan. Er zijn workshops georganiseerd voor huisartsen, huidtherapeuten en oncologieverpleegkundigen. Vooral die laatste groep kreeg veel aandacht. In het voorjaar is de cursus ‘Zorg voor de ander, zorg voor jezelf’ voor oncologieverpleegkundigen georganiseerd. In het najaar stond Les Vaux twee dagen met een stand bij het jaarlijkse congres van de V&VN oncologie. We hebben daar ook een workshop gegeven. Ook op andere vlakken was het een groots jaar. In de werkweek is Les Vaux weer een stapje dichter gekomen bij zijn vervolmaking (zie ‘het restaurant is klaar’), onze vrienden hebben weer diep in de buidel getast (zie ‘vrienden bedankt’), fondsen hebben geld gefourneerd voor hoognodige investeringen in nieuwe matrassen, verstelbare bedden etc, de Ronde Tafel 134 bracht geld bij elkaar voor een cv installatie, dat werd aangevuld met een toezegging van het Willemien Cohen fonds (zie ‘CV installatie voor Les Vaux’)
We beschouwen al deze cadeautjes en vooral de positieve veranderingen bij onze gasten na hun verblijf in Les Vaux als geschenken bij het 15 jarig bestaan van Les Vaux. Er is 15 jaar lang door de initiatiefnemers, de vrijwilligers en de begeleiders hard gewerkt om van Les Vaux een succes te maken. Het lijkt erop dat dit gelukt is!