Nieuw – themaweken

Door de toename van het aantal gastenweken kan in 2010 begonnen worden met themaweken. Dit zijn weken die aan een bepaald thema geweid worden en/of een bepaalde groep kankerpatiënten betreffen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een vaak gehoorde behoefte. Van 30 mei tot 6 juni is er een week voor jongeren (jonger dan 40 jaar) en van 12 tot 19 september een week voor mensen met (jonge) kinderen. Wij hopen dat wij hierdoor nog beter in kunnen spelen op specifieke problemen die er zijn. De opzet van de themaweken zal niet zoveel verschillen van de andere weken. Het verschil zit hem vooral in de gespreksonderwerpen die aan bod komen en de herkenning die men daardoor bij elkaar vindt.