Vrienden bedankt

De donaties van de vrienden van Les Vaux, ruim € 7500,=, zijn gebruikt om het gat tussen opbrengsten en uitgaven te dichten. Dit gat is er omdat de deelnamekosten laag worden gehouden, lager dan de kostprijs. Voor 2010 is de eigen bijdrage circa € 300. Het kan ook minder of zelfs niets zijn. Dat hangt af van de ziektekostenverzekering. Daar komen dan de reiskosten nog bij. Indien men met onze bus meerijdt is dat € 150,=. Als dit bedrag toch nog te hoog is kan een beroep gedaan worden op het Steunfonds Les Vaux. Kortom, de vrienden van Les Vaux maken het mogelijk dat ook de mensen die financieel minder draagkrachtig zijn, een week in Les Vaux kunnen meemaken.
Van Stichting Willemien Cohen ontvingen wij een bedrag van € 8000 om een cv installatie aan te leggen. Hierdoor kan het aantal weken in Frankrijk worden uitgebreid, waardoor we meer mensen met kanker en hun partners in Les Vaux begeleiding kunnen bieden.
Lieve vrienden, hartelijk bedankt voor jullie steun en ga zo door.