Informatiemarkt De Bilt

Op 9 oktober tussen 11 en 15 uur kunt u ons ontmoeten bij de stand van Stichting Les Vaux.

Adres:

Academisch Hospice Demeter

Weltevreden 3

De Bilt

workshop Nieuw Vennep

1 november 2019 – 13.30 – 15.30

Workshop – Hoe gaat het met jou?

Inhoud van de workshop

We zijn niet gewend om te praten over hoe het werkelijk gaat, en er zijn maar weinig mensen die willen en kunnen luisteren naar hoe het met je gaat. Toch heb je er behoefte aan. Het helpt je om te praten over de dingen waar je mee zit.

In deze workshop gaan we kijken naar hoe het met je gaat, op een manier zoals we dat in Les Vaux doen. Daar kan dan uit naar voren komen wat er goed gaat en wat je op dit moment moeilijk vindt in je leven. Dat kan op emotioneel gebied zijn, maar ook op het gebied van werk of relaties.

Wij zullen ingaan op het belang van emotionele verwerking en mogelijkheden aandragen om dit te doen. Tot slot zullen we iets vertellen over Les Vaux, waarbij stukjes film worden vertoond.

Plaats: Inloophuis Adamas

Eugenie Prévinaireweg 61

2151 BB Nieuw Vennep

t: 0252 – 680233

Kosten: gratis (graag wel van tevoren opgeven in verband met het beperkt aantal plaatsen)

Waar kunt u ons ontmoeten?

Workshop: Hoe gaat het met jou?

Door Elly de Bruin en Heleen Kraetzer

Plaats: Adamas Inloophuis, Eugenie Previnaireweg 61, Nieuw Vennep, www.adamas-inloophuis.nl

Tijd: Maandag 29 maart – 13.30-15.30

Workshop: Hoe gaat het met jou?

Door Elly de Bruin

Plaats: Stay ok locatie Elst

Tijd: 28 maart bij nieuwkomersweekend stichting jongeren en kanker

Meer informatie:

Stichting Jongeren en Kanker

Tel: 030-2916095

E-mail: activiteiten@jongerenenkanker.nl

www.jongerenenkanker.nl

Informatiemarkt ‘Oncologie’, gericht op lotgenotencontact

Plaats: Elkerliek Ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond

Tijd: 15 april 10.00 tot 17.00 uur

Leven in het nu

Yesterday is history, tomorrow is a mystery, and today is a gift;
that’s why they call it the present. – Eleanor Roosevelt

Dat is waar we mee bezig zijn in Les Vaux. Wat willen we namelijk bereiken?  We willen de mensen die bij ons komen, helpen om meer te leven in het nu. Zodat hun leven niet bepaald wordt enerzijds door de angst voor de toekomst en anderzijds door de problemen uit het verleden. Het lijkt er namelijk op dat traumatische gebeurtenissen uit het verleden, waarvan men dacht dat ze verwerkt waren, door de kanker weer naar de oppervlakte komen. Ook zijn er door de kanker nieuwe problemen bijgekomen, vaak op relationeel gebied. Door met dit alles aan het werk te gaan, wordt het mogelijk om meer vrede te vinden en meer te leven in het hier en nu. Onze gasten ervaren dat, net als Eleanor Roosevelt, als een cadeau. Een deelneemster in het blad Uitzicht, over een week in Les Vaux: “… deze week is zó goed geweest voor ons beiden. Aan het eind zei ik tegen de andere deelnemers: Ik ben gekomen met de dood, ik ga weg met het leven!.”

Het belang van het leven in het hier en nu geldt natuurlijk niet alleen voor mensen met kanker. Ook in onze trainingen voor verpleegkundigen blijkt het goed te zijn om daaraan te werken. Wij doen dat door de lessen in Mindfulness, een nieuwe term voor een heel oud principe. Zij leren meer aandacht te hebben voor het nu en zich minder zorgen te maken over wat gebeurd is en wat er allemaal nog moet. Dit komt hun patiënten ten goede, maar vooral henzelf in de vorm van meer plezier in het werk en minder kans op een burn-out.
In deze nieuwsbrief, die jaarlijks wordt verstuurd, leest u over onze activiteiten van het afgelopen jaar en over onze plannen voor de toekomst. Ook wij proberen, naast terug- en vooruitblikken heel intens bezig te zijn met het nu. Wij en al onze begeleiders worden daarbij enorm geïnspireerd door het werken met onze gasten en ook en vooral door de prachtige plek waar we ons werk kunnen doen. De rust en de stilte en ook het even helemaal weg zijn van de dingen van elke dag maken deze weken niet alleen voor onze gasten, maar ook voor ons tot een cadeau.

Vrienden bedankt

De donaties van de vrienden van Les Vaux, ruim € 7500,=, zijn gebruikt om het gat tussen opbrengsten en uitgaven te dichten. Dit gat is er omdat de deelnamekosten laag worden gehouden, lager dan de kostprijs. Voor 2010 is de eigen bijdrage circa € 300. Het kan ook minder of zelfs niets zijn. Dat hangt af van de ziektekostenverzekering. Daar komen dan de reiskosten nog bij. Indien men met onze bus meerijdt is dat € 150,=. Als dit bedrag toch nog te hoog is kan een beroep gedaan worden op het Steunfonds Les Vaux. Kortom, de vrienden van Les Vaux maken het mogelijk dat ook de mensen die financieel minder draagkrachtig zijn, een week in Les Vaux kunnen meemaken.
Van Stichting Willemien Cohen ontvingen wij een bedrag van € 8000 om een cv installatie aan te leggen. Hierdoor kan het aantal weken in Frankrijk worden uitgebreid, waardoor we meer mensen met kanker en hun partners in Les Vaux begeleiding kunnen bieden.
Lieve vrienden, hartelijk bedankt voor jullie steun en ga zo door.