Wij wensen u een voorspoedig jaar toe!

Lieve vrienden van Les Vaux,

Ieder jaar aan het eind van het jaar vertellen we hoe het met ons en les Vaux gaat en vragen we u ons te blijven steunen bij het werk dat wij doen.

Het afgelopen jaar hebben we het 20-jarig jubileum gevierd met onze ex-deelnemers, een feestje bij ons in de tuin. De opkomst was groot en men was van overal uit het land naar ons toe gereisd. Het was fantastisch om te zien hoe vrolijk en vitaal de meeste van hen waren en hoe blij iedereen was om elkaar weer te ontmoeten. Er stonden kraampjes waar van alles te doen was en natuurlijk waren er heel veel heerlijke dingen om te eten en te drinken. Onze familie – kinderen en kleinkinderen – en ook alle begeleiders waren gekomen om te helpen. Als afsluiting van het feest hebben we een ballon opgelaten waarop ‘goede wensen’ voor Les Vaux waren geschreven.

Er zijn die middag twee filmpjes gemaakt: één met interviews met verschillende ex-gasten en één met een impressie van het feest. Ze zijn te zien op deze website

Hoe gaat het verder met Les Vaux?

Al eerder berichtten we dat de veranderingen in de GGZ moeilijk zijn voor een kleine organisatie als Les Vaux. Het ging toen vooral om bepalingen op administratief gebied die tijdrovend en kostbaar zijn. Vanaf 2014 gelden er weer andere eisen, waarvan we nog niet kunnen inschatten of we daaraan kunnen voldoen. Het betreft de inhoud van ons werk dat dan wellicht geen declarabele zorg meer is. Voor veel mensen die uit het lood geslagen zijn door de plotselinge confrontatie met een naderende dood of door de dood van een kind of partner wordt het dan niet meer mogelijk om naar Les Vaux te gaan. Gelukkig zijn we aangesloten bij IPSO, de koepelorganisatie voor instellingen voor psycho-oncologische zorg, waardoor we samen sterker staan om duidelijk te maken hoe belangrijk het is dat mensen wel de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Zoals we al eerder hebben aangegeven zijn wij in ons werk o.a. geïnspireerd door de Amerikaanse psychiater Irvin Yalom die in zijn praktijk mensen helpt existentiële problemen op te lossen. Onder existentiële problemen verstaat hij ‘vier harde feiten van het leven’: dat we doodgaan, fundamenteel eenzaam zijn, verantwoordelijkheid moeten nemen voor ons eigen leven en zelf de zin van ons leven dienen te vinden. In Les Vaux helpen wij onze cliënten om deze feiten onder ogen te zien, zodat ze er een oplossing voor kunnen vinden. Dan merk je dat ze hun verdriet of angst kunnen loslaten en hun leven op een positieve manier invulling kunnen gaan geven. Zo kan het dan gebeuren dat iemand na een week in Les Vaux zegt: ‘door Les Vaux is mijn leven voorgoed veranderd’ of ‘mijn huwelijk is erdoor gered’. Grote, belangrijke veranderingen.

Hoe gaat het met ons?

Wij hebben ervan genoten om onze ex-deelnemers weer te zien en van hen te horen wat Les Vaux hen heeft gebracht en na zoveel jaren nog steeds brengt. Wij zijn dan ook vastbesloten om Les Vaux te blijven voortzetten op de manier zoals we dat de afgelopen jaren hebben gedaan en te proberen om oplossingen te vinden voor de problemen van nu door bijvoorbeeld te zoeken naar samenwerking met anderen. Omdat we niet een veel hogere financiële bijdrage aan onze gasten willen vragen kan het zijn dat de inkomsten voor Les Vaux lager worden. Wij zullen dan meer afhankelijk worden van sponsors en donateurs.

Om kracht bij te zetten aan ons voornemen hebben we in het voorjaar in Les Vaux een Ginkgoboom geplant, een heel bijzondere boom die in verschillende culturen symbolische betekenissen heeft zoals hoop, liefde, geneeskracht, tijdloosheid. Voor ons is hij symbool voor trouw aan onze waarden en een lang leven voor Les Vaux. Wij hopen dat hij gaat uitgroeien tot een mooie stevige boom.

Wij wensen u een voorspoedig jaar toe!