steun Les Vaux!

Stichting Les Vaux is een ANBI instelling. Er wordt vrijwel alleen met vrijwilligers gewerkt. Toch zijn de gastenweken niet kostendekkend. Dit tekort moet gedekt worden door giften van particulieren, bedrijven of fondsen. Help ons daarom met een bijdrage en word een van de ‘vrienden van Les Vaux’. De schenking is fiscaal aftrekbaar. Zie de rechterkolom voor instructies.