Sponsors en vrienden bedankt!

Ondanks het feit dat het huis in Frankrijk gratis ter beschikking wordt gesteld en er (gedeeltelijk) gewerkt wordt met vrijwilligers zijn de jaarlijkse kosten van Les Vaux hoger dan de bijdragen van de gasten. Dat komt omdat die bijdrage zo laag mogelijk wordt gehouden om geen financiële drempel op te werpen voor deelname. Bovendien krijgen de mensen die geen tegemoetkoming krijgen van een verzekeraar in veel gevallen een bijdrage verstrekt uit het Les Vaux Steunfonds. Er is dus een tekort. Dit tekort wordt ook dit jaar voor een deel aangezuiverd door een bijdrage van onze vrienden. Wij ontvingen in totaal € 2560. Fantastisch! Samen met inkomsten van het symposium werd het jaar 2004 afgesloten met een klein positief saldo, zodat de continuïteit verzekerd is. Het bestuur hoopt dat de vrienden in 2005 door zullen gaan met hun steun en misschien iemand anders, een familielid, een kennis, ook bereid vinden om Les Vaux te steunen.