Boek: De week van je leven, begeleiding bij kanker in Les Vaux

Op 19 juni 2016 is het boek ‘De week van je leven, begeleiding bij kanker in Les Vaux’ uitgebracht. Het is gepresenteerd tijdens een minisymposium in Abcoude. Het boek is enerzijds een beschrijving van de werkwijze van Les Vaux en anderzijds een handleiding voor het opzetten van deze vorm van psycho-oncologische begeleiding. Door dit boek wordt meer bekendheid gegeven aan het Les Vaux concept en is een bredere toepassing mogelijk. Het is verspreid onder inloophuizen en psycho-oncologische centra.

Voor de totstandkoming van het boek is een subsidie ontvangen van KWF-Kankerbestrijding als ‘aanmoedigingssubsidie van nieuwe Initiatieven voor patiënten ondersteuning’.

Achtergrond
Stichting Les Vaux is in 1993 opgericht door Elly de Bruin (psycholoog) en Jan Ligthart (econoom). De aanleiding was een onderzoek dat Elly heeft uitgevoerd bij het Helen Dowling Instituut (1989 tot 1996) onder 600 mensen met kanker. Uit het onderzoek bleek een grote behoefte aan psycho-oncologische zorg, vooral gericht op onder deskundige begeleiding, samen met lotgenoten, in een rustgevende omgeving ‘de dingen op een rijtje kunnen zetten’, te werken aan existentiële ordening. Hieruit is het concept ‘Les Vaux’ ontstaan. Centraal staat het in alle rust kunnen ordenen van de ervaringen rondom kanker en daarmee een balans op te maken van het leven op het moment en de plannen voor de toekomst. Wat betekent het om mens te zijn, in dit geval geraakt door kanker, en hoe kan ik weer zin en plezier beleven aan het leven, al of niet in het zicht van een naderende dood? De combinatie van uitstekend verzorgd worden, er ‘helemaal uit zijn’, samen zijn met lotgenoten, een intensieve therapie volgen en met een eigen plan voor de toekomst naar huis gaan is uniek. Aanvankelijk is de therapie (mede) gebaseerd op het Cancer Help Program van Commonweal in San Francisco (www.commonweal.org). In de 20 jaren daarna is er steeds aan het programma geschaafd, zodat er nu een zeer professioneel, goed doortimmerd weekprogramma ligt. De kracht zit hem in de combinatie van de intensieve therapie en de andere bijzondere dingen die de mensen tijdens de week beleven, waardoor de weg naar ‘leven’ weer wordt geopend.

Resultaten
Een week in Les Vaux wordt door de deelnemers ervaren als helend, inspirerend en versterkend. Na de week hebben ze het gevoel meer grip op hun leven te hebben en vooral weer te kunnen genieten van het leven, met alle bijbehorende dilemma’s en tekortkomingen. Dit concept ‘de week van je leven’ wordt in Nederland niet of nauwelijks toegepast. Door het uitbrengen van een (leer)boek en het organiseren van cursussen kan er meer bekendheid gegeven worden aan deze werkwijze en zal een bredere toepassing mogelijk worden.

De weken zijn zeer effectief. Dit blijkt uit tevredenheidsonderzoek met behulp van vragenlijsten. Maar de reacties van de deelnemers zijn het meest overtuigend. Een greep daaruit: “gekomen met de dood, vertrokken met het leven”, “het was mijn redding”, “een keerpunt in mijn leven”, “bij Les Vaux is de basis gelegd voor mijn geestelijk herstel”. Dit alles geeft aan dat een week in Les Vaux veel betekent voor de deelnemers: het is de week van hun leven!

Grotere bekendheid van het Les Vaux concept
In juli 2014 is begonnen met het schrijven van het boek over Les Vaux. De opzet en uitvoering en de onderliggende opvattingen van het Les Vaux concept worden beschreven aan de hand van patiënt ervaringen. Het heeft een informatieve en inspirerende functie, waarbij hulpverleners worden uitgenodigd om zelf actief deze vorm van hulpverlening te gaan opzetten.
Het boek is bestemd voor hulpverleners in de psycho-oncologie, psycho-oncologische centra, Inloophuizen, leden van de NVPO en daarbuiten. Het doel is om zoveel mogelijk leden van de doelgroep te overtuigen om een of meerdere ‘Les Vaux weken’ te organiseren en hen te leren op welke wijze dit moet gebeuren.