inschrijving en kosten

Inschrijven is mogelijk door de inschrijfformulieren aan te vragen en ingevuld aan ons terug te zenden. Voor inschrijving of inlichtingen zie de contactpagina.

Intakegesprek

Als je inschrijving bij ons binnen is wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismakings- en intakegesprek. In dat gesprek gaan we na of deelname aan een week van Les Vaux op dit moment geschikt voor je is en of je verwachtingen overeen komen met wat wij te bieden hebben.

Kosten en vergoeding

De kosten van een week van Les Vaux vallen onder de basisverzekering en worden grotendeels door de zorgverzekering vergoed. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd voor verzorging, eten en slapen van €400,=. De busreis retour kost €200,=.

Houd er wel rekening mee dat op je zorgverzekering een wettelijk eigen risico van toepassing is. Wanneer je in het lopende kalenderjaar medische behandelingen hebt ondergaan zal dit eigen risico echter reeds zijn aangesproken.

Na het afsluiten van de behandeling declareren wij de zorg bij je zorgverzekeraar en wordt het eventuele eigen risico dat je nog moet betalen met je verrekend.

Als je graag naar Les Vaux wilt, maar je kunt de eigen bijdrage niet betalen, neem dan contact met ons op. Wellicht kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten vanuit het Steunfonds.

Verwijsbrief

Voor psychologische (na)zorg bij kanker door Stichting Les Vaux is een verwijsbrief van je huisarts, specialist of bedrijfsarts nodig. Vraag ons om het speciale formulier daarvoor.