groepsgesprek

De groepsgesprekken worden begeleid door de psycholoog en de creatief therapeut. De eerste dag in Les Vaux stellen we een lijst op met onderwerpen die er die week aan de orde komen. Deze lijst is dus in iedere week anders en is afhankelijk van wat er bij de deelnemers in die week leeft. Voorbeelden zijn: omgaan met je veranderde lijf, met een veranderd toekomstperspectief, wat vertel je aan je kinderen en als je samen met je partner komt: hoe kan je meer begrip voor elkaar krijgen in je relatie? Door deze gesprekken, het bewust worden van je eigen situatie en de herkenning met de anderen kom je tot nieuwe inzichten.