Tevredenheid met Les Vaux


De deelnemers aan de gastenweken zijn zeer tevreden over het programma dat geboden wordt en over de verzorging, die zij in Les Vaux krijgen. Dit blijkt uit het evaluatieonderzoek over de jaren 1998 tot en met 2003.

De gasten geven twee maanden na afloop van de week hun mening over het programma, de verzorging en wat zij er aan gehad hebben. Dit laatste – de effectiviteit van Les Vaux- is in de vorige nieuwsbrief beschreven. In onderstaande grafiek is de tevredenheid met het programma weergegeven. Alle onderdelen van het programma scoren hoog, een 8 of meer.

tabel.jpg

De waardering van de (groeps)gesprekken, het zandtableau en het eindgesprek, is relatief het laagst. Dit heeft er wellicht mee te maken dat het over moeilijke onderwerpen gaat, waarbij het woord ‘prettig’ niet helemaal op zijn plaats is. Het contact met de natuur, dus het wandelen en zwemmen krijgt de hoogste score. Ook weer begrijpelijk, het zijn vakantieachtige activiteiten, die op hoge prijs worden gesteld. Verder is opvallend dat de waardering voor het programma in de loop van de jaren stijgt. Dit wordt zeker veroorzaakt doordat wij in de loop van de jaren veel geleerd hebben en het programma hebben aangepast.
De belangrijkste ingrediënten van de begeleiding in Les Vaux zijn aandacht voor en betrokkenheid bij de deelnemers. Het gaat daarbij vaak om kleine dingen, waardoor ieder zich gezien en verwend voelt. Zo staat er bij aankomst een fruitschaaltje en een bos veldbloemen in de kamer, wordt er met kussentjes en voetenbankjes gezorgd dat je lekker zit bij de groepsgesprekken, wordt rekening gehouden met individuele wensen bij het eten en drinken, krijg je een extra deken als je wat rillerig bent bij de avondyoga etc. Het is geen wonder dat de verzorging in Les Vaux zeer wordt geprezen. Het waarderingscijfer ligt tussen de negen en negen en half.

Opvallend is dat de waardering voor het huis en de kamers lijkt af te nemen. En dit terwijl op basis van de opmerkingen van de gasten in de loop van de tijd veel is verbeterd. Zo is de gehorigheid van de kamers aangepakt met extra wanden, plafonds en isolatie; is er een extra zitruimte gemaakt, waarin men kan vertoeven, wanneer het buiten niet meer lekker is, zijn alle bedden voorzien van nieuwe matrassen, wordt de plantengroei om het huis met het jaar bloemrijker en gevarieerder etc. Die afname heeft te maken met twee factoren. De allereerste is de behuizing van de week in Nederland, waarmee na 2001 begonnen is. De eerste week was in een behuizing, weliswaar in een prachtige omgeving, maar met weinig comfort: kleine slaapkamers, slechte bedden en beperkte sanitaire voorzieningen. Dat kreeg uiteraard een slechte waardering. Wij zijn dan ook naar een andere locatie gegaan – Fredeshiem bij Steenwijk -, waar alles zeer comfortabel is. De tweede factor is waarschijnlijk de toename van de eisen die men stelt aan comfort. Dit blijkt ook uit het feit dat men de prijs die voor de week moet worden betaald (wat overigens meestal (deels) door de ziektekostenverzekeraars vergoed wordt) in de loop van de tijd als duur is gaan bestempelen. De waardering van de sfeer daarentegen is toegenomen, hetgeen ook weer te maken heeft met de groeiende professionaliteit van de begeleiders.