Toekomst na Kanker

Stichting Les Vaux is één van de deelnemende organisaties aan de informatiemarkt ‘Toekomst na Kanker’ die in de komende maanden georganiseerd wordt in verschillende ziekenhuizen in de regio van en in samenwerking met het IKA (Integraal Kankercentrum Amsterdam). Zie voor data en verdere informatie www.toekomstnakanker.nl.

Goedemorgen Nederland

Maandag 16 april j.l. besteedde het televisieprogramma ‘Goedemorgen Nederland’ aandacht aan de training voor oncologieverpleegkundigen die van 22 tot 28 mei in Les Vaux in Frankrijk wordt gehouden. Aan de ontbijttafel zaten Maartje Zeldenrust, therapeut bij Les Vaux en Erik van Muilekom, verpleegkundig specialist in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam en lid van de Raad van Advies van Stichting Les Vaux. Het gesprek ging over de werkdruk van de oncologieverpleegkundige en het belang van het daarmee leren omgaan.
De uitzending is nog te zien op archief van 16-4-07 van Goedemorgen Nederland. Het gedeelte over Les Vaux zit in deel 1 op ca. 20 minuten.

Sta even stil

Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Wij zijn ons er echter steeds meer van bewust hoe belangrijk het is om niet alleen stil te staan bij de gebeurtenissen die geweest zijn en bij de plannen voor de toekomst, maar om ook stil te staan bij het moment. Wat wij doen in Les Vaux komt eigenlijk daarop neer. Onze gasten: mensen met kanker en hun naasten, rouwenden en sinds kort ook verpleegkundigen, komen naar Les Vaux, ervaren de rust en stilte en staan stil bij hun leven van het moment. De eerste dagen komen allerlei gevoelens, zoals verdriet en boosheid, naar boven en later in de week komen er nieuwe inzichten. Wij hoeven daar als begeleiders niet meer aan te doen dan met liefde, zorg en aandacht aanwezig te zijn. En zelf ook stil te staan, samen met onze gasten.

Wat is er dit jaar allemaal gebeurd?
Er zijn heel goede gastenweken gehouden, zowel in Nederland als in Frankrijk. De deelnemers gingen gesterkt naar huis, waardoor wij weer hebben ervaren hoe goed zo’n ‘week met elkaar’ werkt.
Begin augustus werden we in Les Vaux opgeschrikt door een telefoontje uit Nederland. Tijdens een heftige storm was een eeuwenoude kastanjeboom omgewaaid en met zijn volle gewicht op de Les Vaux bus gevallen. De schade was zo groot dat hij total loss werd verklaard. Hij is toch gerepareerd en de verzekering heeft alles betaald. De reizen naar Les Vaux met de bus konden dus gelukkig gewoon doorgaan.
In september is de eerste week voor oncologieverpleegkundigen gehouden. Na enkele maanden van voorbereiding was de cursus gereed. Het doel van de cursus is om te leren hoe met patiënten om te gaan, maar vooral ook hoe met jezelf om te gaan om dit emotioneel zware werk vol te kunnen houden met behoud van een empatische opstelling. Gezien de reacties van de verpleegkundigen die hebben meegedaan is deze opzet geslaagd. Ook is het keurmerk van de VvOV verleend. Het komend jaar staan er dan ook weer cursusweken voor verpleegkundigen op het programma.
In november tenslotte hebben we het tweede symposium georganiseerd met de titel “Flow in de oncologische zorg”. Dit symposium, bedoeld voor hulpverleners in de oncologische zorg, ging ook over ‘hoe kun je je werk in de oncologische zorg goed blijven doen’, nu vanuit de invalshoek hoe breng je “flow”in je werk?’. Het symposium was goed bezocht – bijna 100 oncologieverpleegkundigen – die, te oordelen naar hun evaluatie, er veel aan gehad hebben. Dit sterkt ons in de overtuiging dat de weg die we dit jaar hebben ingeslagen met de nieuwe doelgroep van oncologieverpleegkundigen, een goede weg is.

Wij wensen u alle goeds voor het nieuwe jaar en wij hopen dat het u ook lukt om, tussen al uw bezigheden door, momenten te vinden om even ‘stil te staan’.

Jan Ligthart, voorzitter

Training ‘Zorg voor de ander, zorg voor jezelf’


‘The expectation that we can be immersed in suffering and loss daily and not be touched by it, is as unrealistic as expecting to be able to walk through water without getting wet’
Rachel Naomi Remen, M.D.

Deze woorden van Rachel Remen, lid van het comité van aanbeveling van Les Vaux, bleken heel erg waar te zijn voor de oncologieverpleegkundigen die de training ‘Zorg voor de ander, zorg voor jezelf’ van 16 tot 21 september in Les Vaux hebben gevolgd. Het beroep van oncologieverpleegkundige is een zwaar beroep en inderdaad wordt er vaak gedacht dat je het ‘allemaal maar aan moet kunnen’. Tijdens deze week zijn er veel emoties losgekomen. Dat voelde voor de meeste deelnemers als een bevrijding en het heeft hen ook aan het denken gezet over het gebrek aan mogelijkheden in de werksituatie om emoties te uiten en over de noodzaak om dat wel te kunnen doen. Resultaten van deze training zijn dan ook dat er intervisiegroepen worden opgezet en dat er bij één ziekenhuis zelfs een aparte ruimte vrij gemaakt is om je, alleen of met iemand anders, even terug te kunnen trekken. Voor een volledig verslag van de training klik hier.

keurmerk.jpg

De training heeft het VvOV keurmerk

Eigen bijdrage nooit meer dan 50%

Het bestuur heeft besloten dat met ingang van 2007 de eigen bijdrage van de gasten nooit meer mag zijn dan 50% van de deelnameprijs, dus in 2007 nooit meer dan € 375. Dat betekent dat, wanneer de ziektekostenverzekeraar geen vergoeding geeft voor een gastenweek in Les Vaux, de helft van de deelnamekosten betaald wordt vanuit het Steunfonds Les Vaux. Ook wanneer de ziektekostenverzekering minder betaalt dan 50%, past het Steunfonds dit bij. Dit bedrag van € 375 komt overeen met de kosten van de volledige verzorging, dus van overnachtingen, maaltijden, koffie, thee en drankjes.
Verder zal Les Vaux in het vervolg de vergoeding bij de ziektekostenverzekeraar aanvragen. Dat is verstandig omdat Les Vaux bij veel verzekeringen speciale afspraken heeft gemaakt, die soms niet in de polisvoorwaarden zijn opgenomen en waar medewerkers bij de ziektekostenverzekering niet altijd van op de hoogte zijn. Het is een aantal keren voorgekomen dat een deelnemer zelf de vergoeding heeft aangevraagd en dat ten onrechte een weigering werd gegeven.