Terugblik

Zoals ieder jaar brengen wij u weer graag op de hoogte van de activiteiten van Les Vaux en van de nieuwe plannen. Een heel goed jaar ligt achter ons. Wij hebben een grote toestroom gehad van deelnemers voor onze gastenweken, waardoor wij echt hebben kunnen doen waar wij Les Vaux voor zijn begonnen: lichtpuntjes bieden in de chaos en het duister van het leven van mensen met kanker. Ook financieel was het een redelijk goed jaar. De nieuwe regeling om deelnemers, die geen vergoeding krijgen van de ziektekostenverzekering, slechts de helft te laten betalen hebben we niet zo heel vaak hoeven toepassen. Dat betekent dus dat veel verzekeringen tot vergoeding zijn overgegaan. Deze kortingsregeling blijft in 2008 ook van kracht, alhoewel de vooruitzichten wat de verzekeringen betreft minder gunstig zijn.
Wij zijn dit jaar enorm actief geweest om Les Vaux meer bekend te maken (te houden). Wij reizen mee met de Roadshow van het Integraal Kankercentrum Amsterdam, die in ziekenhuizen in Noord-Holland informatiemarkten organiseert met de titel ‘Toekomst na kanker’. Ook in 2008 blijven we hiermee doorgaan. Andere PR activiteiten waren bijvoorbeeld veel workshops voor hulpverleners en artikelen in tijdschriften. Voor het vele werk in Les Vaux – onderhoud en opknappen van huis en terrein – zijn twee vrijwilligersweken gehouden. Elders kunt u lezen wat er allemaal gebeurd is.