IPSO campagne ‘Wat doet kanker met jou?’

Wat doet kanker met jóu?

Een op de drie Nederlanders krijgt in de loop van zijn of haar leven kanker. De ziekte en de behandeling daarvan hebben niet alleen een enorme impact op het lichaam, maar zijn voor veel mensen ook emotioneel en sociaal zeer ingrijpend. Allereerst is er natuurlijk de vraag: ‘Ga ik dit overleven?’, gevolgd door een periode vol angst, machteloosheid en verdriet. Na afronding van het medische traject zijn deze gevoelens niet zomaar verdwenen. Vaak komt dan pas de emotionele verwerking van wat er is gebeurd op gang, of houdt men last van vermoeidheidsklachten of de angst dat de ziekte terugkeert. Voor mensen voor wie genezing niet meer mogelijk is, volgt na de diagnose de zware taak om zich voor te bereiden op het naderend afscheid.

Van 2 tot 12 november vraagt brancheorganisatie IPSO via de campagne Wat doet kanker met jóu? aandacht voor de psychische, emotionele en sociale gevolgen van kanker. IPSO vertegenwoordigt de ruim tachtig inloophuizen en psycho-oncologische centra die Nederland rijk is. Zij bieden zorg en ondersteuning op het gebied van alle niet-medische aspecten van kanker, waarbij de kwaliteit van leven vooropstaat. Deze zogeheten psycho-oncologische zorg is beschikbaar voor iedereen die is geconfronteerd met kanker, ongeacht de prognose, de behandelfase of de tijd die sinds de diagnose is verstreken.

Op tachtig plekken in Nederland kan iedereen die – op welke manier dan ook – met kanker geconfronteerd is terecht voor een luisterend oor, lotgenotencontact of psychologische (na)zorg. Deze ondersteuning en begeleiding is nadrukkelijk niet alleen beschikbaar voor mensen die zelf kanker hebben (gehad), maar ook voor mantelzorgers, familieleden en nabestaanden die een dierbare aan kanker hebben verloren. Want ook in hun leven laat de ziekte sporen na.

Via www.watdoetkankermetjou.nl kunnen mensen het dichtstbijzijnde inloophuis of psycho-oncologisch centrum vinden. Met de campagne hoopt IPSO mensen die met kanker geconfronteerd zijn de weg te wijzen naar een plek waar zij zich gehoord, erkend, ondersteund en begeleid voelen tijdens deze moeilijke fase in hun leven.

Inloophuizen – De bezoekers van inloophuizen worden in een huiselijke omgeving welkom geheten door gastvrouwen en gastheren die, vaak uit eigen ervaring, weten wat de impact van kanker is. Mensen met kanker en hun naasten kunnen zonder afspraak binnenlopen voor een kopje koffie en om hun verhaal te doen, deel te nemen aan een ontspannende of creatieve activiteit of in contact te komen met lotgenoten. Daarnaast organiseren inloophuizen regelmatig thema- en voorlichtingsbijeenkomsten en faciliteren zij spreekuren van patiëntenorganisaties. In veel inloophuizen zijn speciaal opgeleide jeugdvrijwilligers aanwezig die kinderen, jongeren en gezinnen die te maken hebben met kanker ondersteunen. Een bezoek aan een inloophuis is altijd gratis.

Psycho-oncologische centra – In een psycho-oncologisch centrum kunnen mensen die als gevolg van de confrontatie met kanker kampen met angst- en verwerkingsklachten, aanhoudende vermoeidheid of depressieve gevoelens terecht voor gespecialiseerde zorg. Psychologen en therapeuten helpen hen bij het ordenen van de stroom van vragen, gedachten en emoties. Begeleiding is zowel individueel als in groepsverband mogelijk. De psychologen begeleiden ook gezinnen die met kanker te maken hebben. In sommige centra worden bovendien ontspannende en creatieve activiteiten aangeboden.
Psycho-oncologische centra werken op afspraak en op verwijzing door de huisarts of oncoloog.

De campagne Wat doet kanker met jóu? wordt door IPSO geïnitieerd en financieel ondersteund door KWF Kankerbestrijding.