Nieuwsbrief

Het jubileumjaar ligt al geruime tijd achter ons. Het is feestelijk afgesloten met het Symposium ´Betrokkenheid of afstand in de oncologische zorg?’ Voor Les Vaux was het een heel bijzondere dag, waarover u elders in de nieuwsbrief en op de website meer kunt lezen. Ook het verslag van 10 jaar Les Vaux en met name het onderzoek naar de effecten is daar opgenomen.

Kort na het symposium is de film J’aime la vie in twee delen uitgezonden op Nederland 3. Wie hem niet gezien heeft kan hem alsnog bekijken op onze website. Het is een documentaire, gemaakt door de RVU, die opgenomen is in Les Vaux en die een prachtig beeld geeft van de omgeving en de activiteiten in Les Vaux. Ook wordt duidelijk wie de mensen zijn voor wie Les Vaux veel te bieden heeft. Omdat het doel van de week in Les Vaux is hulp bieden bij de emotionele verwerking van kanker, zijn het vooral de mensen die bereid zijn te kijken naar wat de kanker in hun leven betekent en die open staan voor de nieuwe mogelijkheden, die er het meeste baat bij hebben. Het is begrij-pelijk dat ‘kijken naar wat de kanker in je leven betekent niet gemakkelijk is en dat mensen er tegenop zien dat te doen.

Het is echter geen optie om dit niet te doen. Op de vraag, wat er gebeurt als je ‘doorleeft alsof er niets aan de hand is’, die Elly pas stelde aan een groep mensen met kanker, zei één van de aanwezigen: “Dan ontplof je”. Haar antwoord werd verduidelijkt met het noemen van allerlei klachten die te maken hebben met het niet uiten van je emoties: eenzaamheid, spanning in je lijf en in je hoofd, slecht slapen etc.

Voor het uiten van emoties is het belangrijk dat men zich veilig voelt. In Les Vaux doen we er alles aan die veiligheid te bieden. Als ik er het gastenboek op nasla lukt dat ook goed:

“Een veilige week, omringd door fijne lieve mensen”
“Ik geef je mijn hand omdat ik voel dat je me begrijpt”
“Ik geef je mijn hand omdat ik je vertrouw. Dat is fijn!”
“Paradijs Les Vaux, veilige plek voor beschadigden”

Er zijn nog meer drempels te overwinnen voordat men kan besluiten naar Les Vaux te gaan: het is ver weg; het is onbekend: wat gebeurt er daar allemaal?; en de kosten zijn drempels, waarvan wij weten dat ze bestaan en waar we in de komende periode aandacht aan willen besteden.

De afstand valt natuurlijk niet te overbruggen en die betekent voor veel mensen trouwens ook een uitdaging “ik ben al zo lang niet met vakantie geweest”. Als mensen toch liever dichtbij huis blijven of te ziek zijn om zo ver te reizen, is er de mogelijkheid van onze weken in Fredeshiem, een heerlijke plek met alle comfort. Een andere manier van ‘tegemoetkomen’ is de aanschaf van een personenbus, waarmee we onze gasten naar Les Vaux kunnen vervoeren. Het ziet ernaar uit dat dit mogelijk wordt met de hulp van de Ronde Tafel Club Rijn/Lek/Nieuwegein die een feest organiseren ‘Top Pop Party’, waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor de bus van Les Vaux. Hoe u daarbij kunt helpen staat ook in deze nieuwsbrief.

Wij willen tegemoetkomen aan het onbekende van Les Vaux door het houden van voorlichtingsbijeenkomsten in inloophuizen, bij patiëntenverenigingen etc. De bijeenkomsten bestaan enerzijds uit een gesprek over het belang van emotionele verwerking van kanker en anderzijds, o.a. aan de hand van beelden uit de documentaire, uit de manier waarop Les Vaux daarbij kan helpen.

De financiële drempel heeft vanaf het begin onze zorg gehad. Een week volledig verzorgd worden en begeleid worden door vijf begeleiders kost veel geld. Wij berekenen lang niet het hele bedrag, er wordt veel aangevuld door werk van vrijwilligers en door sponsors. Er zijn gelukkig veel ziektekostenverzekeringen die (een gedeelte) vergoeden. Als de ziektekostenverzekering niet vergoedt kan men ook een beroep doen op het Steunfonds. Wij blijven zoeken naar structurele manieren voor vergoeding. We zijn in dat kader blij met ons lidmaatschap van IPSO, de overkoepelende organisatie van instellingen in de psychosociale oncologie, waardoor we daar, samen met anderen aan kunnen werken.

Wij gaan dapper door met het verlagen of wegnemen van drempels, maar eerst nemen we de drempel naar het nieuwe jaar en wij wensen ook u een ‘waardig over de drempel’ toe!

Jan Ligthart, voorzitter