Training voor oncologieverpleegkundigen

In 2006 wordt een begin gemaakt met trainingen voor oncologieverpleegkundigen. De eerste training met de titel ‘Zorg voor de ander, zorg voor jezelf´ is van 16 tot 21 september 2006. Het doel van de training is: het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van communicatie, het leren omgaan met eigen emoties en met die van de patiënt en het vergroten van het zelfvertrouwen.

Onderwerpen die in de training aan bod zullen komen zijn:

– communicatie met patiënten en collega’s en conflicthantering

– omgaan met dood en existentiële problematiek

– omgaan met (eigen) emoties

– analyseren van (irrationele) eisen ten aanzien van jezelf, de ander en de situatie.

In de praktijk betekent dit: het lezen van relevante teksten, het uitwisselen van ervaringen, ervaringsgericht werken bijvoorbeeld dmv dramaoefeningen, het leren omgaan met eigen emoties met behulp van beeldend werken, imaginatietechnieken en zandtableau.

De kracht van Les Vaux ligt in de formule van: een aantal dagen,

ver van huis en in een ontspannen vakantieachtige omgeving. Dit geeft de mogelijkheid met volle aandacht aanwezig te zijn en tot jezelf te komen.

Wanneer je meer informatie wil over inhoud, kosten etc klik hier.