Sta even stil

Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Wij zijn ons er echter steeds meer van bewust hoe belangrijk het is om niet alleen stil te staan bij de gebeurtenissen die geweest zijn en bij de plannen voor de toekomst, maar om ook stil te staan bij het moment. Wat wij doen in Les Vaux komt eigenlijk daarop neer. Onze gasten: mensen met kanker en hun naasten, rouwenden en sinds kort ook verpleegkundigen, komen naar Les Vaux, ervaren de rust en stilte en staan stil bij hun leven van het moment. De eerste dagen komen allerlei gevoelens, zoals verdriet en boosheid, naar boven en later in de week komen er nieuwe inzichten. Wij hoeven daar als begeleiders niet meer aan te doen dan met liefde, zorg en aandacht aanwezig te zijn. En zelf ook stil te staan, samen met onze gasten.

Wat is er dit jaar allemaal gebeurd?
Er zijn heel goede gastenweken gehouden, zowel in Nederland als in Frankrijk. De deelnemers gingen gesterkt naar huis, waardoor wij weer hebben ervaren hoe goed zo’n ‘week met elkaar’ werkt.
Begin augustus werden we in Les Vaux opgeschrikt door een telefoontje uit Nederland. Tijdens een heftige storm was een eeuwenoude kastanjeboom omgewaaid en met zijn volle gewicht op de Les Vaux bus gevallen. De schade was zo groot dat hij total loss werd verklaard. Hij is toch gerepareerd en de verzekering heeft alles betaald. De reizen naar Les Vaux met de bus konden dus gelukkig gewoon doorgaan.
In september is de eerste week voor oncologieverpleegkundigen gehouden. Na enkele maanden van voorbereiding was de cursus gereed. Het doel van de cursus is om te leren hoe met patiënten om te gaan, maar vooral ook hoe met jezelf om te gaan om dit emotioneel zware werk vol te kunnen houden met behoud van een empatische opstelling. Gezien de reacties van de verpleegkundigen die hebben meegedaan is deze opzet geslaagd. Ook is het keurmerk van de VvOV verleend. Het komend jaar staan er dan ook weer cursusweken voor verpleegkundigen op het programma.
In november tenslotte hebben we het tweede symposium georganiseerd met de titel “Flow in de oncologische zorg”. Dit symposium, bedoeld voor hulpverleners in de oncologische zorg, ging ook over ‘hoe kun je je werk in de oncologische zorg goed blijven doen’, nu vanuit de invalshoek hoe breng je “flow”in je werk?’. Het symposium was goed bezocht – bijna 100 oncologieverpleegkundigen – die, te oordelen naar hun evaluatie, er veel aan gehad hebben. Dit sterkt ons in de overtuiging dat de weg die we dit jaar hebben ingeslagen met de nieuwe doelgroep van oncologieverpleegkundigen, een goede weg is.

Wij wensen u alle goeds voor het nieuwe jaar en wij hopen dat het u ook lukt om, tussen al uw bezigheden door, momenten te vinden om even ‘stil te staan’.

Jan Ligthart, voorzitter