Goedemorgen Nederland

Maandag 16 april 2007 besteedde het televisieprogramma ‘Goedemorgen Nederland’ aandacht aan de training voor oncologieverpleegkundigen ‘Zorg voor de ander, zorg voor jezelf’ die van 22 tot 28 mei in Les Vaux in Frankrijk zou worden gehouden.
Aan de ontbijttafel zaten Maartje Zeldenrust, therapeut bij Les Vaux en Erik van Muilekom, verpleegkundig specialist in het NKI-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam en lid van de Raad van Advies van Stichting Les Vaux. Het gesprek ging over de werkdruk van de oncologieverpleegkundige en het belang van het daarmee leren omgaan. Erik van Muilekom: Er is sprake van een uitstroom van deskundige mensen, omdat zij het werk als te zwaar ervaren en het gevoel hebben hun werk niet goed te kunnen uitvoeren. Die zwaarte wordt vooral gevoeld omdat er te weinig tijd en gelegenheid is om tijdens of na het werk even met elkaar te zitten en de dingen van de dag, en met name de emotionele aspecten, samen door te nemen. De training van Les Vaux richt zich vooral op het leren omgaan met de emotionele kanten van het werk.
Maartje wijst op de verantwoordelijkheid van de managers. Het is belangrijk te investeren in de werknemers opdat je ze behoudt. Te zorgen dat ze bevlogen blijven, dat ze ‘mens’ blijven.
De uitzending is nog te zien op archief van 16-4-07 van Goedemorgen Nederland. Het gedeelte over Les Vaux zit in deel 1 op ca. 20 minuten.