Schenking Ronde Tafel 134 (Nieuwegein)

Op 11 april 2008 heeft de Ronde Tafel 134 een feest georganiseerd in kasteel Amerongen, waarvan de opbrengst geheel ten bate komt van Stichting Les Vaux. Het feest heeft 3200 euro! opgebracht en zal gebruikt worden om een cv installatie aan te leggen in Les Vaux. Wanneer die cv er is kan Les Vaux meer weken organiseren, in periodes waarin het nu te koud is om er te vertoeven. Namelijk in maart en april en oktober en november. De uitbreiding van het aantal weken is noodzakelijk omdat steeds meer mensen met kanker en hun naasten de weg naar Les Vaux weten te vinden. Het afgelopen jaar was er sprake van een wachtlijst en hebben we helaas mensen moeten teleurstellen.

Les Vaux is heel groot. Daarom zijn er drie cv installaties nodig, dus ook meer geld. Kortom, als u iemand kent die geld over heeft voor een goed doel of wanneer u zelf iets kunt missen, wordt vriend van Les Vaux en maak uw bijdrage over naar 300503032 ten name van Stichting Les Vaux onder vermelding van "cv voor Les Vaux".