Vrienden bedankt

vrienden.jpgOndanks het feit dat er veel werk wordt verricht door vrijwilligers zijn de kosten een stuk hoger dan de inkomsten. De inkomsten, ofwel wat de gasten betalen voor hun verblijf in Les Vaux, zijn dus te laag. Dat willen we echter zo houden. De vergoeding die de ziektekostenverzekeringen geven is beperkt, vaak alleen een vergoeding voor de psychologische interventies en niet voor de andere therapieën en van de volledige verzorging. Wanneer we de eigen bijdrage zouden verhogen zou dat een belemmering kunnen vormen voor onze gasten om naar Les Vaux te komen. De laatste twee jaar hebben we zelfs een korting van 50 % gegeven op de deelnemersprijs bij mensen die helemaal geen vergoeding kregen van de ziektekostenverzekering. In 2008 gebeurde dat bij 20 % van de deelnemers. Gelukkig zijn er de Vrienden van Les Vaux. Hun jaarlijks bijdrage dekt voor een deel het gat tussen inkomsten en uitgaven. Of, met andere woorden, de vrienden helpen eraan mee dat het voor mensen met kanker financieel mogelijk is om naar Les Vaux te komen. In 2008 brachten de Vrienden van Les Vaux €5375,= op, van verschillende fondsen kreeg Les Vaux  €7273,= en sponsors (bedrijven) brachten €425,= bij elkaar. Fantastisch!
Door de veranderingen bij de ziektekosten en de 50 % maatregel die we daardoor hebben moeten nemen, is het gat tussen inkomsten en uitgaven dus groter geworden. Daarom vragen wij onze vrienden: Blijf doorgaan met deze financiële steun en maak vrienden en kennissen ook vriend van Les Vaux!