Training oncologieverpleegkundigen

Naast de trainingsweken voor oncologieverpleegkundigen in Frankrijk is Les Vaux gestart met trainingen op locatie. Het is voor een oncologie-verpleegkundige vaak niet op te brengen – hoe aantrekkelijk het ook is – om er voor een week uit te breken en een training in Frankrijk te volgen en die week door de werkgever vergoed te krijgen. Stichting Les Vaux is daarom begonnen met een- of tweedaagse trainingen op locatie.
Voorafgaand aan de training wordt een analyse gemaakt van de werksituatie en de sterke en zwakke punten. De inhoud van de training wordt dan afgestemd op de problemen die er spelen, waarbij ‘omgaan met emoties’ en ‘communicatie’ vaste onderdelen zijn. Aan het slot van de training worden praktische plannen gemaakt voor de toekomst.
Trainers zijn:
drs Elly de Bruin, psycholoog
Maartje Zeldenrust, drama- en creatief therapeut
Inlichtingen: info@lesvaux.nl.