Wat is er het afgelopen jaar gebeurd?

Het jaar 2009 begon prachtig. Met een geweldig symposium, waar u verderop een verslag over vindt. Het werd een actief jaar met 3 werkweken (zie verderop), promotie activiteiten, stands bij informatiemarkten,voornamelijk in ziekenhuizen, en workshops over verschillende onderwerpen.
De gastenweken hebben weer veel goeds opgeleverd. Er zijn vriendschappen gegroeid, relaties geheeld en opgekropt verdriet losgelaten, waardoor men weer verder kan.
Een van de deelneemsters schreef een mooi gedicht:

Les Vaux

“Kom”, zeg je
“Volg mij”

Je ogen groot en glanzend
vol van weten
achter kalme muren

Je neemt
je kamers vol leed
zonder drempel
zonder bodem

je sterke armen vol heerlijks
achter koele blauwe luiken
geef je warmte

Les Vaux
waar ik troost vond in verdriet

Op zakelijk gebied valt te melden dat voor het jaar 2010  met alle belangrijke ziektekostenverzekeringen contracten zijn afgesloten, waarbij per deelnemer aan een gastenweek circa € 500 wordt vergoed, zodat de eigen bijdrage (voor het verblijf en de volledige verzorging) slechts € 300 bedraagt. En als dat niet op te brengen is, kan een beroep gedaan worden op het steunfonds.