Verslag Symposium “Flow in de oncologische zorg”

Op 24 november organiseerde Les Vaux het tweede symposium voor mensen die professioneel te maken hebben met mensen met kanker met de titel: "Flow in de oncologische zorg".
Werken in de oncologische zorg is moeilijk en emotioneel belastend. Het is dan ook van het grootste belang voor jezelf, en ook voor de patiënt, om het werk met plezier te doen en er bevrediging uit te halen, er ‘flow’ door te ondervinden. De dag werd gehouden in de Dorpskerk in Abcoude, een prachtige en ook passende locatie. Wat zo goed past is dat wij met de symposia die we houden niet alleen kennis willen overdragen, maar ook en misschien zelfs wel vooral, een moment van rust willen aanbieden en de gelegenheid stil te staan bij jouw persoonlijke invulling van je taak in de oncologische zorg. We zijn de dag dan ook begonnen met eerst orgelspel door de organist van de kerk en daarna een moment van stilstaan bij jezelf. De eerste lezing werd gehouden door Carien Karsten, die inging op het begrip ‘flow’. Zij gaf tips om niet op te branden en om flow in het werk te behouden. Het gevoel van ‘flow’ kun je verankeren door er bewust bij stil te staan en er aan terug te denken op momenten dat je het moeilijk hebt. Het betekent dat je de goede momenten in je werk moet koesteren en ze in je bewustzijn halen op momenten dat je je down voelt. ‘Flow in de oncologische zorg’ kan op die manier helpen het gevoel van controle te vergroten in een situatie waar je je misschien eerder vooral machteloos hebt gevoeld. Daarna sprak Manon Boddaert. Het onderwerp van haar lezing was ‘Levenseinde en toch Flow?’ Zij benadrukte het belang om voor mensen lichamelijk en emotioneel de rust te creëren om hun leven goed af te kunnen ronden en hoe je daarbij, als hulpverlener ervoor zorgt dat je mèt al deze aandacht en toewijding voor je patiënt toch ook je eigen energie / flow behoudt? Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en voorlichting over euthanasie en palliatieve sedatie liet zij zien hoe eerlijke en open communicatie rondom het levenseinde daarin een belangrijke rol speelt. Manon Boddaert is arts palliatieve zorg bij het VUmc in Amsterdam. De derde spreekster in de ochtend was Caro Koning. Zij is als hoogleraar radiotherapie verbonden aan het AMC. De titel van haar lezing was ‘Goed communiceren, plezier in het werk, gezien vanuit een specialist’. In haar voordracht gaf zij, vanuit haar eigen ervaring, praktische tips voor de communicatie met patiënten: het belang van, ondanks alle empathie, een professionele afstand blijven houden en het belang van het goed beginnen en ook goed beëindigen van een relatie met een patiënt. Tot slot van de ochtend sprak Lide van der Vegt, oprichtster van Mammarosa, over communicatie met buitenlandse vrouwen.
De workshops in de middag gingen o.a. over aandachttraining (mindfulness), communicatie, omgaan met emoties, omgaan met dood en voorkomen van burn-out. Er werd o.a. gewerkt met drama, creatieve werkvormen en lichaamswerk. De dag werd plenair afgesloten, waarna er een borrel volgde met, naar gewoonte van Les Vaux, verrukkelijke hapjes.
27 deelnemers aan het symposium hebben het evaluatieformulier ingeleverd. De algemene indruk is dat men zeer tevreden is over de lezingen (gemiddeld cijfer 7,8) en de workshops (gemiddeld cijfer 7,9), de organisatie goed vond en de catering uitstekend. De locatie vond men zeer mooi en indrukwekkend, maar wel wat koud. In het algemeen heeft het symposium aan de verwachtingen voldaan.

Wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag.